Print Friendly, PDF & Email

תעשיה כימית

מטבע הדברים התעשיה הכימית מרכזת תהליכים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים ומבוצעים תהליכים פיזיקלים העלולים לגרום גם הם לסיכון. בתעשיה הכימית אנו נדרשים לוודא שכל שכבות ההגנה מתפקדים היטב ולצורך זה אנו מציעים ניתוחי סיכונים מסוג HAZOP לתהליך עצמו; HAZID לסביבת העבודה; FMECA לתהליכים שאינם רציפים כדוגמת startup או emergency shutdown FMECAA  נמצאה כיעילה גם לניתוח סיכונים בהם העובד מבצע את השלבים התהליכיים כדוגמת מסירת ציוד לאחזקה, דיגומים, ניקוי וכל התערבות אחרת בתהליך שמטבעו הוא אוטומטי.

שיטת הניתוח הידועה מכולן HAZOP, יכולה להיות מיושמת החל משלב התכנון הראשוני, התכנון המפורט וכלה במהלך הפעילות השוטפת. HAZOP מבוצע גם כחלק אינטגרלי מניהול שינויים בתעשיה הכימית. FMECA מתאימה לתכנון מפורט ולניתוח סיכונים בהפעלה שוטפת ומתאימה במיוחד לתקלות, התאוששות מתקלות ופעולת אחזקה, ואילו HAZID מתאימה במיוחד לביצוע בשלבי התכנון הראשוני לצורך קביעת מיקומים וקביעת מדיניות והחלטות מסוג של Go-no go

לאורך השנים ניתחנו סיכונים בכמעט כל סוגי התעשיה הכימית. ניתחנו סיכונים בפרויקטים בכל מקום בגלובוס בו ניתן למצוא תעשייה: מצ'ילה ועד ארצות הברית וקנדה ביבשת אמריקה, ניו זילנד אוסטרליה, יפן הודו ומדינות נוספות באסיה, לאורכה של אפריקה מדרום אפריקה דרך קונגו למרוקו ואפילו במספר מדינות אירופאיות.

צוות ניתוח הסיכונים שלנו כולל שני מנחי HAZOP ותיקים עם ניסיון של 23 ו 11 שנים בהתאמה, ושלושה מנחי HAZOP נוספים, כך שאנו יכולים לבצע ניתוחי סיכונים לתהליכים מורכבים ביותר, בזמן קצר ובאיכות ללא תחרות.

הניסיון שאנו מביאים לשולחן ה HAZOP מאפשר לדיון סיעור המוחות אצל הלקוח להפוך לדיון מועיל ויסודי ואפילו מעניין, ומאפשר מעין שיתוף ידע עם פתרונות טובים ויצירתיים לבעיות תהליכיות שהוצעו ויושמו בנקודות שונות ומשונות אצל לקוחותינו בכל רחבי הגלובוס.

אותו ידע רחב מאפשר לנו לבצע חקר תאונות בתעשיה התהליכית, לעלות על גורמי השורש, לבצע ניתוחי root cause analysis, לבצע modeling לתקרית עם או בלי הגנות, ולהציע דרכים מתאימות למנוע את התאונה הבאה.

תעשיה קלה וכבדה

התעשיה הכימית מורגלת בעבודה עם חומרים מסוכנים, אולם תהליכים מסוכנים אינם נחלת התעשיה הכימית בלבד. גם תעשיות אחרות משתמשות וצורכות חומרים מסוכנים באופן שוטף, החל מטיפול במים וטיפול בשפכים וכלה בטיפולי שטח במתכות.

ניתוחי סיכונים מסוג HAZOP, HAZID ו FMECA מתאימים לכלל התעשיה אולם בתעשיה שאינה כימית הניתוחים ממוקדים לשאלות ספציפיות. כך למשל, עבור אחד מלקוחותינו בתחום ההתפלה, עיקר הדיון נסוב סביב שני היבטים של מערך ההתפלה: עבודה בלחץ הידראולי גבוה מאד בכניסה לממברנות ושימוש בכימיקלים מסוכנים לטיפול במים לפני ההתפלה ולפני ההחדרה לרשת הארצית.

ללקוח אחר מתחום תעשיית המתכת בדקנו בשיטת HAZOP את תהליכי הציפוי הכימי והפיזיקלי בשיקוע (CVD, PVD) ובעזרת FMECA את העמסת הפריטים והוצאתם מתנור התהליך. בעזרת FMECA בדקנו גם את האופן שבו מנוהל מחסן אבקות (מחסן חומרי גלם) והחומרים השונים נאספים בצורה בטיחותית למערך השינוע המורכב ממעליות ומסועים.

אנרגיה, דלק וגז טבעי

מתקני אנרגיה בכלל וגז טבעי בפרט מקבלים התייחסות כמו כל התעשייה הכימית, אולם במקרים רבים מתקנים אלו סמוכים למתקנים אחרים או אף נמצאים בקרבה לרצפטורים ציבוריים כך שהסיכון עולה ולכן ניתוח הסיכונים צריך להיות מקיף יותר ולכלול ניתוח של כל שכבות ההגנה.

לפיכך בסקטור האנרגיה והגז-הטבעי ניתוחי סיכונים מסוג HAZOP, HAZID ו FMECA הופכים לדרישה ותנאי מקדים להקמה. בנוסף לניתוחי הסיכונים הללו, מתקני גז טבעי למשל נדרשים לבצע עוד מספר ניתוחי סיכונים להשלמת מעטפת הבטיחות.

ללקוחותינו העוסקים בתכנון ובהקמה של מתקני ביניים ומתקני קצה של גז טבעי אנו מציעים סל שירותים מלא הכולל: ניתוח HAZOP לפרויקט. ניתוח ה HAZOP מתחיל מנקודת החיבור לנקודת החלוקה ומגיע עד לאחרון הצרכנים. בנוסף אנו מבצעים הערכות סיכונים ו HAZID במטרה לבחון את מרחקי ההפרדה למתקנים סמוכים ולרצפטורים ציבוריים, בודקים מסווגים ומנתחים את האזורים בהם יכולה להיווצר אווירה נפיצה, מאמתים עמידה בדרישות מכון התקנים הישראלי ומשלימים את כל המידע הבטיחותי הנדרש לצורך קבלת היתר הגזה.

בסקטור האנרגיה הפעילות שלנו עוסקת במתקני ייצור קטנים ובתחנות כוח. בין היתר עסקנו בשנים האחרונות בניתוחי HAZOP ו HAZID לתחנות כוח ליצור חשמל במחזור משולב, תחנות כוח המנצלות אנרגיה תהליכית לייצור קיטור וחשמל, תחנות כוח סולאריות, תחנות כוח גיאותרמיות, תחנות כוח המשיבות אנרגיה שיורית ואפילו ייצור חשמל בשבשבות רוח.

ניתוח סיכונים ייחודי שאנו מבצעים בהצלחה רבה הוא ניתוח FMECA לטורבינות גז וטורבינות קיטור. הניתוח שלנו דן בתנאי ההפעלה של הטורבינות, התאוששות מתקלות, מנגנוני השמטה בחירום emergency shutdown ומזעור נזקים של השמטות שווא. כל זאת נעשה על פי הנתונים התהליכיים הספציפיים של המפעל.

עד היום ביצענו ניתוח סיכונים FMECA לטורבינות של היצרנים הגדולים בעולם: Siemens ו MAN diesel & Turbo ולמערכות בקרה ייעודיות כדוגמת Bently Nevada.

תעשיית המזון

לעתים קרובות תעשיות המזון נתפסת כתעשייה בטוחה, היא הרי עוסקת במזון. אולם תהליכים מסוכנים אינם נחלת התעשיה הכימית בלבד. גם תעשיית המזון משתמשת וצורכת חומרים מסוכנים באופן שוטף, החל מטיפול במים וטיפול בשפכים וכלה במערכות קירור מבוססות אמוניה ammonia. במתקני יצור רבים גם החלק של ייצור האנרגיה מציב את מפעל המזון בשורה אחת עם תחנות כוח. אלא שבניגוד למפעלי תעשיה מסקטורים אחרים, במקרים רבים מפעלי מזון נטועים בתוך ריכוזי אוכלוסייה ובסמיכות לרצפטורים ציבוריים. מכאן שדווקא בתעשייה שנחשבת בטוחה באופן יחסי, נוצרים קונפליקטים תכופים המפעל לרצפטורים סביבו. פיתרון הקונפליקטים הנ"ל הוא ארוך ומורכב, יקר ומלווה לעתים מזומנות בנקיטת הליכים משפטיים

ניתוחי סיכונים מסוג HAZOP, HAZID ו FMECA מתאימים לכלל התעשיה וגם לתעשיית המזון . מעבר לכך, למתקני מזון נדרש על פי התקינה הישראלית ביצוע הערכת סיכונים מסוג HACCP המיועדת להבטיח בקרה על כל הסטיות התהליכיות שעלולות לגרום לפגיעה באיכות המזון ובזיהומו.

בתקופה האחרונה אנו מבצעים עבור כמה וכמה מפעלי מזון סיוע במציאת פיתרונות סבירים וקבילים לקונפליקטים שנוצרים בין מפעל המזון ומערכות קירור האמוניה שברשותו לבין סביבתו. אנו מתחילים בזיהוי הסיכונים בעזרת הערכות סיכונים מסוג HAZOP וה HAZID וממשיכים בתכנון מפורט של אמצעי בלימה המיועדים לטפל באירועי אמוניה. כדי להשלים את שכבות ההגנה אנו דואגים גם לשכבת המענה בחירום ומציעים תרגילים שונים להנהלה, לצוותי החירום ולכלל העובדים.

מדינת ישראל

אחד האתגרים המובילים היום בבטיחות של אוכלוסייה הוא היכולת להעריך במדויק ככל האפשר מהי האפקטיביות של אמצעי ההגנה שאנו מספקים כחלק מתכנון הבטיחות הכולל. במבנים, מוסדות, בניינים ואולמות ההגנה על השוהים במקום עוסקת בשני היבטים מרכזיים: הגנה בפני חשיפה לעשן ואש במקרים של שריפה בבניין ומילוט מהבניין למקום בטוח. מילוט יכול להיות צורך רלוונטי גם במקרים שאינם כרוכים בשריפה בבניין.

חישובי CFD נדרשים על פי חוק

חוקים, תקנות ומסמכי מדיניות קובעים מקרים בהם CFD נדרש כחלק מתכנון הבטיחות של המבנה:

 • קניונים: נדרשת הוכחה חישובית בעזרת CFD לכך שגובה שכבת העשן בקומה העליונה בתרחיש שריפה יאפשר מילוט בטוח
 •  מנהרות רכבת: בתחום שבין 60-304 מטרים נדרשת הוכחה בעזרת CFD שאין הצטברות עשן מסוכנת באירוע אש. מעל 304 מטרים נדרש CFD להוכחת אפקטיביות של מערכות פינוי העשן.
 •  מנהרות כביש: נדרש CFD בכל מקרה
 •  אטריום: נדרש CFD במבנים גבוהים ומבנים רבי קומות
 •  CFD הוא חובה בכל מקום בו ציר המילוט אופקי
 •  במבנים מוגני עשן המיועדים להתקהלות

ומעבר לכך:  CFD הוא הכלי 'הרשמי' להוכחת אפקטיביות של מערכות פינוי עשן וחום

השירות שאנו מציעים כורך את שני ההיבטים יחד, אולם מאפשר גם שימוש בכל אחד בנפרד:
הדמיה ממוחשבת CFD. כדי להעריך את התפתחות האש בחלל כלשהו ועל מנת להבין כיצד העשן מתנהג על פי משטר האוורור והזרימה במקום, אנו משתמשים במודל CFD שפותח על ידי המכון הטכנולוגי האמריקאי במטרה לדמות התנהגות של אש במבנים. סימולטור האש הדינמי FDSS מאפשר חישוב ברזולוציה של חלקי-שניה של התפתחות השריפה וכיצד היא עלולה להשפיע על יכולת ההישרדות של השוהים במקום.

בשלב הראשון של הפעלת הסימולטור אנו בונים דגם תלת מימדי של המבנה הנבדק. בבניית הדגם אנו מכניסים את הקירות, פתחים, קומות, מפלסים, רצפה ותקרה, יציאות וכניסות, מערך האוורור (טבעי ומאולץ) וכל מה שנדרש לקבלת דגם מלא של החלל.

בשלב השני אנו מייצרים תרחישי שריפה שונים, בוחנים את התפשטות העשן, תוצרי השריפה הרעילים והשינוי בטמפרטורה בכל המבנה. על ידי שליטה בנתוני התרחיש אנו יכולים לבחון את האפקטיביות והיעילות של מערכות ההגנה הקיימות, לשפר את הטעון שיפור ולתכנן מערכות הגנה אפקטיביות.

חישובי CFD מועילים במיוחד ל:

 • חניונים
 • אטריום
 • חדרים ואולמות ייעודיים
 • מבנים תת קרקעיים
 • חדרי בקרה ושליטה
 • אולם קולנוע ואודיטוריום
 • חדרים ואולמות בעלי אוורור מבוקר
 • ועוד…

לסימולציה לדוגמא בהתפתחות שריפה באטריום בעזרת מחשב – ראה כאן.

הדמיה ממוחשבת של מילוט. בין אם הגורם למילוט הוא שריפה ובין אם כל גורם אחר, בעזרת הדמיה ממוחשבת של המילוט אנו יכולים לבחון את יכולת המילוט מכל נקודה במבנה; לאתר "פקקים"; ולבחון דרכי מילוט למקום בטוח במתאר בלתי מוגבל של תרחישים ושל תנאים יחודיים לאירוע.

כך אנו יכולים לנתח אפשרויות מילוט מנקודות התקהלות, ממבנים אסטרטגים, קניונים ומרכזי מכירות, אירוע תרבות וספורט, בתי ספר ועוד.  ניתן לשלב בין הדמיית CFD  לבין הדמיית המילוט ולקבל ניתוח של אפשרויות המילוט במגוון תרחישי שריפה.

לסימולציה לדוגמא למילוט בזמן שריפה באטריום בעזרת מחשב, ראה כאן

שירותים נוספים

 • מרחקי הפרדה ראשי

  מרחקי הפרדה ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך זה עבר עדכון במרץ 2014 ושוב במאי 2020. המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור...
 • ניתוח סיכונים

  תעשיה כימית מטבע הדברים התעשיה הכימית מרכזת תהליכים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים ומבוצעים תהליכים פיזיקלים העלולים לגרום גם הם לסיכון. בתעשיה הכימית אנו נדרשים לוודא שכל שכבות ההגנה מתפקדים היטב ולצורך זה אנו מציעים ניתוחי...
 • נהלי סביבה, בטיחות ואיכות

  ידע הוא דבר מצוין, אך הוא לא שווה דבר וחצי דבר אם לא מצליחים להטמיע אותו בתוך הארגון. כדי להבטיח שידע בנושאי סביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות בתהליך ובטיחות עובדים מגיע לכל המקומות בארגון אליהם הוא...