About GBhazmatco

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far GBhazmatco has created 7 blog entries.
8 12, 2016

זיהום קרקעות – סקירה, שיקום ומניעה במקור

By |2020-10-27T10:41:09+02:00דצמבר 8th, 2016|תעשיה וסביבה|0 תגובות

ב 7.12.15 התפרסם ע"י חברת עו"ד הרצוג פוקס נאמן (hfn) מאמר אורח מאת [...]

20 08, 2016

פורסמו טיוטות 3 תקנות בתחום הגהות להערות הציבור

By |2020-10-27T10:41:09+02:00אוגוסט 20th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 02/08/2015 כניסה לתוקף:  - סטטוס: טיוטה מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית [...]

11 02, 2016

המשרד להגנ"ס יבחן בעתיד היטל כספי על פליטות מזהמים לאוויר

By |2020-10-27T10:41:09+02:00פברואר 11th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 18.1.2016 כניסה לתוקף: - סטטוס: לידיעה מקור: מאמר מאתר INFOSPOT מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ציין לאחרונה [...]

10 01, 2016

תנאים כללים בהיתר רעלים עדכון דצמבר 2015

By |2020-10-27T10:41:09+02:00ינואר 10th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2015 כניסה לתוקף: מיידית סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה כל עסק לו [...]

20 10, 2015

חידושים בתחום תורת הזיהומים הסביבתיים

By |2020-10-27T10:41:09+02:00אוקטובר 20th, 2015|הנדסת סיכונים|0 תגובות

יום עיון בנושא: התורה שבעל-פה: כלים מעשיים להתנהלות במסגרת היתרים סביבתיים. התקיים בשיתוף פעולה של [...]

    עבור למעלה