Print Friendly, PDF & Email

Hazard and Operability HAZOP

ניתוח סיכונים תהליכי

תהליכים מורכבים, החל מהתעשייה הכימית התהליכית, דרך תעשיות הצורכות ומשתמות בחומרים מסוכנים ועד לסקטורים כמו מזון, תרופות ועוד, טומנים בחובם פוטנציאל סיכון לא מבוטל. חומרים מסוכנים עלולים לדלוף, להרעיל, להידלק ולהתפוצץ ולכן נדרשת דרך יסודית ושיטתית לזהות את הסיכונים ולהפחית אותם במידת האפשר. HAZOP  זו שיטה ותיקה ואפקטיבית מאד לניתוח סיכונים בתהליך. HAZOP הוא חלק ממשפחה של גישות ניתוח סיכונים תהליכי (PHA-Process Hazard Analysis) המותאמות לפי סוג התהליך שאנחנו מעוניינים לנתח.

ניתוח סיכונים תהליכי בכלל ו HAZOP בפרט הפכו כבר לחלק אינטגרלי בתעשיה התהליכית ובתעשיה המסוכנת. מפעלים ומתכננים יכולים ליישם ניתוח סיכונים תהליכי באופן שגרתי, במהלך תכנון, הפעלה, תפעול שוטף ושינויים במתקן או תהליך. ניתוח סיכונים תהליכי משפר משמעותית את רמת הבטיחות בתהליך לאדם ולסביבה. בנוסף, הוא מאפשר ניהול סיכונים רציונלי ופרופורציונלי (גודל ההגנה הוא כגודל הסיכון). על הדרך, בעזרת ניתוח סיכונים תהליכי מרוויחים design review ברמה גבוהה ושיטתית.

בין השיטות הדומות ל HAZOP אנחנו יכולים לציין את ה HAZID המיועד לבחון את ה layout של התהליך ואת הזיהוי הראשוני, עוד לפני התכנון המפורט, של הסיכונים הצפויים בתהליך. את ה FMECA שמתמקדת בניתוח אופני הפעלה חריגים כדוגמת הפסקת פעילות בחירום, ESD, הפעלה ראשונית ומסירה של תהליך מסוכן לאחזקה וקבלתו חזרה לייצור ועוד. ולסיום גם ה WHAT-IF שמהווה מעין מיני HAZOP המיועד לבחינה של שינויים בתהליך.

לאלו מקרים נועד HAZOP?

HAZOP מתאים לתהליך ייצור, אולם למעשה עשוי לכלול כל פעילות המערבת חומרים מסוכנים ו/או תנאי עבודה קיצוניים כמו לחץ וטמפרטורה. כמו כן HAZOP או כל אחת מהשיטות הנלוות אליו, מתאימות לכל אחד מהשלבים של חיי המפעל:

 • תכנון ראשוני
 • תכנון מפורט
 • הקמה ו commissioning
 • פעילות שגרתית
 • התאוששות מתקלות
 • פירוק והשבתה

להלן כמה מילים על כל שיטה:

HAZOP – Hazard and Operability study

שיטה מוכרת ונפוצה לניתוח סיכונים תהליכי בתעשייה. מאפייני השיטה – מתודולוגיה מובנית, יסודית, המצריכה סיעור מוחות של צוות מומחים בעלי ידע בתהליך. זהו כלי נוח ומתאים במיוחד לניתוח שיטתי של תהליכים, לצורך זיהוי סיכונים והשלכות תפעוליות.
ניתוח מסוג HAZOP מתאים בוריאציות שונות, הן לתהליכים קיימים והן לתהליכים מתוכננים, והוא ניתן ליישום בשלבים שונים של חיי מתקן או תהליך.

What -If

("מה אם") הינה שיטה המבוססת על HAZOP ודומה לו מאוד, אך פחות מובנית ממנו.

נהוג להשתמש בשיטה זו במקרים בהם הזופ מלא אינו מתאים או "גדול מדי" ביחס למטרת הניתוח. בעיקר לצורך הערכת סיכונים לשינויים בתהליך קיים שאינם משפיעים באופן מהותי על הסיכון.

HAZID

Hazard Identification גם היא שיטה המבוססת על HAZOP אלא שזיהוי הסיכונים הותאם לשלבים ראשוניים של הפרויקט לצורך זיהוי סיכונים עקרוניים. במקרים רבים משתמשים בה לצורכי החלטות go-no-go. בהמשך השיטה מסייעת לזהות בעיות העלולות לנבוע מהעמדת ציוד ומרחקים בין פונקציות ומבנים וזיהוי נושאי בטיחות עובד. HAZID מתאימה גם לקבוע ולזהות מי מבין התהליכים דורשים HAZOP מלא.

FMECA

Failure modes & criticality analysis מיועדת לנתח סיכונים בתהליכים שאינם שגרתיים. השיטה מיועדת לנתח אופני הפעלה שונים בתהליך  uיעילה במיוחד במקרים הבאים:

 • בחינת סיכונים ברצף ההשמטה בחירום וההשמטה בשגרה של תהליך מסוכן. (השמטה, היא המונח השגור בעברית למונח באנגלית trip שמשמעותו הפסקת הפעילות באופן מיידי עם קבלת סיגנל).
 • ניתוח ציוד נלווה לתהליך ובמיוחד מכונות כדוגמת טורבינות, דוודי קיטור, אקסטרודרים ועוד.
 • החלפה בין תצורות שונות של הפעלה: למשל החלפת סוג דלק במבער,רצף הפעלה של ציוד,רצף אתחול של תהליך.
 • מסירה של ריאקטור וכל ציוד אחר לאחזקה.

LOPA

Layers of protection analysis LOPA טכניקה לבדיקת השלמות של שכבות ההגנה המיועדות לשמור עלינו בכל תהליך.

שירות ניתוח סיכונים תהליכי בהזמט והובלת דיוני HAZOP

על השירות

הזמט מעמידה לרשות הארגון שני מנחים.  המנחה הראשי  (Leader, facilitator) בשיתוף עם הצוות שמעמיד הארגון לנושא, מנחה את סיעור המוחות ומעלה מגוון תרחישים תיאורטים לדיון. תרחישים מזוהים שנמצאו רלוונטיים מנותחים לעומק:

 • הסיכון נבחן ונשקל.
 • מערכות ההגנה הקיימות נבדקות.
 • נבחנת מידת האפקטיביות שלהן.
 • והסיכון השיורי נבדק ובמקומות בהם נותר סיכון שיורי שאינו קביל, מוצעים ונבחנים אמצעי הגנה נוספים.

ה- HAZOP נעשה בהתאם לתקן הבינלאומי IEC61882:2016

מכשור תהליכי נבדק לרמת אמינות SIL לפי התקן הבינלאומי IEC61511

ההנחיה מלווה במנחה נוסף מטעם הזמט שתפקידו לתעד את הדיון בתוכנה ייעודית. המנה הנוסף מוודא שכל אופני הכשל נסקרים ושכל תרחיש מנותח עד הסוף. לרוב, המנחה הנוסף הוא ברמת הסמכה של מנחה. בסיום הדיונים מופק דוח.

דוגמה ללוח בעברית ובאנגלית

המומחים

מחלקת הנדסת סיכונים מובילה ניתוחי HAZOP כבר מ 1994 בעברית או באנגלית, בישראל וברחבי העולם. כל המנחים שלנו הם בוגרי קורסים, עוברים הסמכה ומגיעים עם ניסיון רב בכל סוגי התהליכים בתעשיה הכימית.

לותיקים שבינינו יש הסמכות בינלאומיות להובלת ניתוחי HAZOP, ניתוחי LOPA ו SIL