Print Friendly, PDF & Email

ניתוח סיכונים תהליכי HAZOP ו- WHAT IF

HAZOP  זו שיטה ותיקה ואפקטיבית מאד לניתוח סיכונים בתהליך. HAZOP נדרש על פי חוק במדינות רבות בעולם, ובישראל ה HAZOP הפך לדרישה חוקית במערך הגז הטבעי ולפרקטיקה מקובלת בכל התעשיה.

HAZOP הוא חלק ממשפחה של גישות ניתוח סיכונים תהליכי (PHA-Process Hazard Analysis) המותאמות לפי סוג התהליך שאנחנו מעוניינים לנתח.

ניתוח סיכונים תהליכי בכלל ו HAZOP בפרט הפכו כבר לחלק אינטגרלי במסגרת כל טכניקה מקובלת לניהול סיכונים בתעשיה התהליכית ובתעשיה המסוכנת. כמו כן, מפעלים ומתכננים יכולים ליישם ניתוח סיכונים תהליכי באופן שגרתי, במהלך תכנון, הפעלה, תפעול שוטף ושינויים במתקן או תהליך.

בין השיטות הדומות ל HAZOP אנחנו יכולים לציין את ה HAZID המיועד לבחון את ה layout של התהליך ואת הזיהוי הראשוני, עוד לפני התכנון המפורט, של הסיכונים הצפויים בתהליך. את ה FMECA שמתמקדת בניתוח אופני הפעלה חריגים כדוגמת הפסקת פעילות בחירום, ESD, הפעלה ראשונית ומסירה של תהליך מסוכן לאחזקה וקבלתו חזרה לייצור ועוד. ולסיום גם ה WHAT-IF שמהווה מעין מיני HAZOP המיועד לבחינה של שינויים בתהליך.

HAZOP מתאים לתהליך ייצור, אולם למעשה עשוי לכלול כל פעילות המערבת חומרים מסוכנים ו/או תנאי עבודה קיצוניים כמו לחץ וטמפרטורה. כמו כן HAZOP או כל אחת מהשיטות הנלוות אליו, מתאימות לכל אחד מהשלבים של חיי המפעל:

  • תכנון ראשוני
  • תכנון מפורט
  • הקמה ו commissioning
  • פעילות שגרתית
  • התאוששות מתקלות
  • פירוק והשבתה

להלן כמה מילים על כל שיטה:

HAZOP – Hazard and Operability study

שיטה מוכרת ונפוצה לניתוח סיכונים תהליכי בתעשייה. מאפייני השיטה – מתודולוגיה מובנית, יסודית, המצריכה סיעור מוחות של צוות מומחים בעלי ידע בתהליך – הופכים אותה לכלי נוח ומתאים במיוחד לניתוח שיטתי של תהליכים, לצורך זיהוי סיכונים והשלכות תפעוליות.
ניתוח מסוג HAZOP מתאים בוריאציות שונות, הן לתהליכים קיימים והן לתהליכים מתוכננים, והוא ניתן ליישום בשלבים שונים של חיי מתקן או תהליך.

What -If

("מה אם") הינה שיטה המבוססת על HAZOP ודומה לו מאוד, אך פחות מובנית ממנו.

נהוג להשתמש בשיטה זו במקרים בהם HAZOP מלא אינו מתאים או "גדול מדי" ביחס למטרת הניתוח. בעיקר לצורך הערכת סיכונים לשינויים בתהליך קיים שאינם משפיעים באופן מהותי על הסיכון.

HAZID

Hazard Identification גם היא שיטה המבוססת על HAZOP אלא שזיהוי הסיכונים הותאם לשלבים ראשוניים של הפרויקט לצורך זיהוי סיכונים עקרוניים, איתור בעיות העלולות לנבוע מהעמדת ציוד ומרחקים בין פונקציות ומבנים, זיהוי נושאי בטיחות, זיהוי התהליכים הדורשים HAZOP מלא ועוד.

FMECA

Failure modes & criticality analysis מיועדת לנתח סיכונים בתהליכים שאינם שגרתיים. השיטה מיועדת לנתח אופני הפעלה שונים בתהליך  uיעילה במיוחד במקרים הבאים:

  • בחינת סיכונים ברצף ההשמטה בחירום וההשמטה בשגרה של תהליך מסוכן (השמטה, היא המונח השגור בעברית למונח באנגלית trip שמשמעותו הפסקת הפעילות באופן מיידי עם קבלת סיגנל).
  • ניתוח ציוד נלווה לתהליך ובמיוחד מכונות כדוגמת טורבינות, דוודי קיטור, אקסטרודרים ועוד
  • החלפה בין תצורות שונות של הפעלה: למשל החלפת סוג דלק במבער,רצף הפעלה של ציוד,רצף אתחול של תהליך
  • מסירה של ריאקטור וכל ציוד אחר לאחזקה

השירות

הזמט מעמידה לרשות הארגון שני מנחים.  המנחה הראשי  (Leader, facilitator) בשיתוף עם הצוות שמעמיד הארגון לנושא, מנחה את סיעור המוחות ומעלה מגוון תרחישים תיאורטים לדיון. תרחישים מזוהים שנמצאו רלוונטיים מנותחים לעומק:  הסיכון נבחן ונשקל, מערכות ההגנה הקיימות נבדקות, נבחנת מידת האפקטיביות שלהן והסיכון השיורי נבדק ובמקומות בהם נותר סיכון שיורי שאינו קביל, מוצעים ונבחנים אמצעי הגנה נוספים.

ה- HAZOP נעשה בהתאם לתקן הבינלאומי IEC61882:2016

מכשור תהליכי נבדק לרמת אמינות SIL לפי התקן הבינלאומי IEC61511

ההנחיה מלווה במנחה נוסף מטעם הזמט שתפקידו לתעד את הדיון בתוכנה ייעודית, לעקוב שכל אופני הכשל נסקרים ושכל תרחיש מנותח עד הסוף. בסיום הדיונים מופק דוח.

להלן דוגמא בעברית ובאנגלית מהתוכנה

המומחים

כל מנחי ה HAZOP  שלנו הם בוגרי קורס מנחי HAZOP ומגיעים עם ניסיון רב בכל סוגי התהליכים בתעשיה הכימית.