Print Friendly, PDF & Email

הזמט, תכנון בטיחות וסביבה

מי אנחנו

חברה רב תחומית לשירותי תכנון בטיחות וסביבה, תכנון בטיחות תהליכית, מניעת דליקות, ניתוחי סיכונים, רגולציה ועוד.

אנו משלבים כלים הנדסיים וארגוניים כדי לתת מענה לכל פרויקט, מפעל, ארגון, מכונה או מכשיר בתחום הסביבה, בטיחות, חירום, התמודדות עם תקריות ואירועים, התאוששות מאסונות ועוד.

למי זה מיועד

עם ניסיון שהחל כבר בשנת 1985, השירותים שלנו מתאימים למפעלי תעשייה מכל המגזרים ולארגונים בארץ ומחוצה לה. השירותים שלנו מיועדים לחברות הנדסה, מתכננים, מתקני תשתית, נמלים, מסילות רכבת, ומבנים ציבוריים.

ומתי

השירות מתאים לתוכניות פיתוח עוד בשלב הרעיון הראשוני, דרך שלבי התכנון, התכנון המפורט, ההקמה, הבדיקות, אכלוס, השימוש השוטף ועד לפירוק.