הנדסת סיכונים עוסקת בניתוחי סיכונים בתעשייה התהליכית. הסיכונים מזוהים בטכניקות כמו HAZOP למשל. לאחר-מכן, מהנדס הסיכונים בוחן את הנזק הצפוי בהנחה שהאירוע התממש בעזרת סימולציות וחישובים. ובהמשך, המהנדסים בודקים את האפקטיביות והכדאיות של מערכות ההגנה. מהנדסי הסיכונים משלבים ידע מתחומים כמו הנדסה כימית, הנדסת מכונות, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב וסטטסיטיקה כדי לתכנן מערכות הגנה יעילות להפחתת נזקים.

    עבור למעלה