Print Friendly, PDF & Email

יום עיון בנושא: התורה שבעל-פה: כלים מעשיים להתנהלות במסגרת היתרים סביבתיים. התקיים בשיתוף פעולה של משרד עורכי דין הרצוג פוקס ונאמן (HFN)  עם חברת הזמט בתאריך 19.10.15.

מצורפת המצגת שהוצגה על ידי סיגלית שחר סמנכ"ל תעשיה בהזמט.