Print Friendly, PDF & Email

אירועי סייבר: ניהול סיכונים בתעשייה התהליכית

אירועי סייבר נעשים שכיחים מרגע לרגע. גם הסיכונים בהתקפות הסייבר הולכים ומתפתחים באותו הקצב בו מתפתח הניסיון להגן בפניהן. בתעשייה התהליכית יש שימוש בחומרים מסוכנים ובתהליכים מסוכנים.  סיכוני סייבר בתעשייה התהליכית עלולים להיות חמורים מאוד. הן בהיבט הכלכלי ואף לעלות בחיי אדם.

גם המשרד להגנת הסביבה נתן על כך את דעתו והוציא מדריך לניהול סיכוני סייבר בהיבט תקריות. תוכלו לקרוא על כך עוד אצלנו באתר.

קרא עוד

הרצאה על ניהול סיכונים והיערכות למתקפת סייבר

בתאריך 13.2.18 נערך כנס במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן בשיתוף עם חברת הזמט. הנושא היה ניהול חומרים מסוכנים בתעשייה בעידן הדיגיטלי.
בכנס הוצגו מגמות רגולציה. דנו באתגרים ופתרונות ופורטו מקרי מבחן רלוונטיים מפי הרגולטור. מומחים בתחומי הסייבר הביעו את דעתם. גם מהנדסי סיכונים, אנשי משפט ואנשי שטח במפעלי התעשייה, הוסיפו ותרמו.

ד"ר אלכס כהן, מנכל הזמט הרצה בנושא : הגנה בפני אירועי סייבר בתעשייה תהליכית ובשימוש בכימיקלים.

להלן המצגת: