Print Friendly, PDF & Email

קרקעות מזוהמות

הקדמה

במידה וקיבלתם  דרישה לבדיקת זיהום קרקע, סקר היסטורי ודיגומי קרקע זאת מכיוון שהמשרד להגנת הסביבה נמצא בתהליך של מיפוי קרקעות מזוהמות, בהתאם להערכת חומרת הזיהום ושימוש במודל תיעדוף רגולטורי על מנת לקבוע סדרי קדימויות בטיפול בקרקע (לקריאה לחץ כאן ).
החשיבות בשמירה על קרקע נקיה היא אחד מהעקרונות העולמיים החשובים ביותר. זיהום קרקעות מוביל לזיהום מים, שהם משאב הקריטי עבור כל החי והצומח לרבות כמובן המין האנושי (לקריאה לחץ כאן ). על כן,  בבניה חדשה נדרש למנוע חשיפה למזהמי קרקע במרתפים, חניונים וחללים תת קרקעיים ממזהמים העולים מהקרקע וחודרים את המבנים.

שלבים בניהול סיכונים

תקן ASTM-1527 האמריקאי הוא הבסיס לגישה הישראלית.

על פי התקן, ההתייחסות לקרקעות מזוהמות כוללת שלושה שלבים:

1.

 • ביצוע סקר היסטורי לאיתור סוגי מזהמים (חומרים מסוכנים ודלקים בד"כ).
 • ניתוח סוגי תעשיות לפעילויות לאורך עשרות שנים.
 • מיפוי אזורים חשודים.
 • הכנת תוכנית דיגום.

2.

 • דיגום בפועל של גז קרקע וקרקע.
 • ניתוח הנתונים.
 • במידה ואותר זיהום- תחימת האזור המזוהם בצורה מיטבית.

3.

 • אפשרויות לטיפול בפועל בזיהום שנמצא, בתחום שאותר.
 • פינוי קרקע לאתרים מורשים.
 • שיקום במקום באמצעים כימים וביולוגים.
 • טכנולוגיות שונות.

במקרה של בניה חדשה: תכנון מניעת חדירה של מזהמים (אם נמצאו) לתוך חניונים/מרתפים- בשיטות של צביעה, אוורור וכו'.

קרקעות מזוהמות: זיהוי הערכה ובקרה

זיהוי החומרים ונקודות הניטור:

יש  לבחור נכון את סוגי המזהמים והיכן לנטר על מנת שנוכל לחסוך הוצאת כספים מיותרת וטיפול בקרקע שאינה נדרשת לטיפול. המטרה היא להעריך את רמות זיהום לצורך הפחתת סיכונים ומניעת התפשטותם. זאת לצורך הערכת רמות זיהום וגזירת הפעולות למיגור סיכונים. השלב הראשון הנדרש לביצוע הוא איתור סיבת הזיהום, החומרים המזהמים ומקורות הזיהום.

מקור הזיהום

בניתוח כימי של זיהומי קרקע, יש להפריד בין שני סוגי מקור לזיהום

 

 

שלב האיתור הוא קריטי והוא יהיה זה שיוביל לביצוע של

 • ניטורים נכונים
 • קביעת נקודות ניטור נכונות
 • חיפוש סוגי חומרים מסוכנים נכונים
 • בפאזה נכונה (גז קרקע, קרקע)
 • כלומר, תוכנית ניטור קרקע המתאימה ככל האפשר למציאות

המטרה למנוע ביצוע פעולות מיותרות, שיגזלו מבעל הקרקע משאבים רבים.
תהליך זה יכול לסייע בתיחום אופטימלי של השטח המזוהם, מניעת פינוי קרקע מיותרת (גם קרקע זה משאב טבע חשוב מאוד), מניעת טיפול מיותר בקרקע, חסכון של משאבים ושל פרקי זמן ארוכים בתהליך השיקום.
האיתור חייב להיות מבוסס מציאות ותואם את הסקר ההיסטורי בדגש על איתור התהליכים שבוצעו בקרקע הרלוונטית.
התהליך כולל איתור בעזרת מיפוי של סוגי פעילויות, ביצוע עבודת חקר בקרב עובדים ומהנדסים שעבדו באתר, חיפוש מקורות זיהום משכנים (כן, הקרקע ומי התהום מהווים לעיתים תוואי נייד לחומרים מסוכנים ודלקים). איתור מידע מגורמי רגולציה על תקלות, תאונות, שריפות.

קרקעות מזוהמות: דגשים

חשוב לזכור :

 • חוק חומרים מסוכנים פורסם במדינת ישראל בשנת 1993 ותקנת סיווג ופטור בשנת 1996, אם כן- כיצד נדע אילו חומרים היו בשימוש לפני שנים אלו?
 • התעשייה ומלאכות הכפיים עברו שלבי מודרניזציה, היום התהליכים "ירוקים יותר", קיים שינוי בכימיקלים, בתהליכי יצור, ישנם תהליכים שעברו מהעולם המודרני. אם כך, כיצד נדע מה לחפש בקרקע, אם התהליכים כבר לא קיימים?

חובה לבצע את הניתוח  בהבנה מלאה של מלאכות ותעשיות מסורתיות, באמצעות:

 • סקר ספרות מקיף, כדי להבין את העבר.
 • שיטות עבודה ישנות.
 • אחסון.
 • אופן סילוק פסולות ושאריות חומרים מסוכנים בעלי סיכון גבוה לזיהום קרקע.
 • ובסופו של יום: את החומרים האלו יש לזהות ולנטר.

קרקעות מזוהמות: 'החשודים המידיים'

להלן דוגמאות לתהליכים תעשייתיים שהשתנו במהלך השנים ולשינוי בחומרים מסוכנים:

 

ועכשיו מה עושים?

 • זה הזמן לבצע תהליך ניתוח גיאוגרפי יחד עם גיאולוג, המכיר את סוג הקרקע, להבין האם מתקיימת ספיחה, ספיגה, תנועה של חומרים (גזים, קרקע מוצקה).
 • אם יש צורך יחש להיעזר ביועץ מקצועי .
 • לרכז את ממצאי התחקירים ולהציע תוכנית ניטור.
 • להתמקד בתוך גבולות גזרה מתאימות.

לקריאה נוספת-

 1. ניהול סיכונים פיננסים עקב זיהום קרקעות
 2. https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1527-00.htm
 3. חוק חומרים מסוכנים 1993
 4. תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) 1996

 

מאת : גב' סיגלית שחר – סמנכ"ל תעשייה