Print Friendly, PDF & Email

אחסון חומרים מסוכנים

אופן האחסון משפיע ישירות על הבטיחות באתר האחסון. כך, חומרים מסוכנים בכמות גדולה אמורים להיות מאוחסנים במיכלים בתוך מאצרות.  (מאצרה וברבים מאצרות, היא מעין בריכה שבה מוצב המיכל ותפקידה למנוע שפך החוצה).
אחסון בחביות דורש תכנון מדוקדק של גודל המערום וצורתו, אמצעי כיבוי, ניקוז, הפרדה בין מערומים והחשוב מכל הפרדה בין חומרים מסוכנים לפי תכונות.

השירות שאנו מציעים מאפשר אופטימיזציה של אחסון החומרים :

 • אפיון מאצרות, נפח מאצרות, עובי דופן, הפרדות פנימיות, חומרי מבנה, גישה, חדירות צנרת למאצרות ועוד.
 • תכנון מאצרות ובמידת הצורך הפעלת הקבלן המבצע עד להשלמת הפרויקט.
 • תכנון מערומי חביות, אחסון כימיקלים ואחסון חומרים מסוכנים בחצר.
 • אחסון כימיקלים בקוביות ואחסון כימיקלים באופן זמני במיכלים ניידים (איזוקונטיינרים).
 • תכנון ואפיון של אחסון חומרים במחסן על הרצפה ועל מדפים.
 • תכנון בטיחות אש כולל אמצעי כיבוי במחסן המיועד לאחסון חומרים מסוכנים.
 • אחסון אבקות ומוצקים.
 • אחסון כימיקלים באריזות קטנות: קופסאות, ג'ריקנים, בקבוקים וצנצנות.
 • אחסון במעבדות ואחסון כימיקלים בכמות קטנה.
 • אחסון גזים.
 • שימוש בארונות לאחסון דליקים ושימוש בגז-קבינט לאחסון גזים.
 • עמידה בדרישות היתר רעלים.
 • תרחישים וניתוח סיכונים לאתר האחסון, כולל ניתוח של אפקט דומינו ושל תרחישים חיצוניים.

הליווי שלנו מקיף את כל היבטי האחסון החל מתכנון ההעמדה layout, ניקוזים, שילוט, הפרדות, אמצעי כיבוי, עמדות חירום, מרחקי הפרדה תוך מפעליים, מרחקי הפרדה לרצפטורים ציבוריים, וכלה בתכנון מפורט של המאצרות ותכנון הבטיחות של המחסנים.