23 11, 2017

New and Old in the Ammonia World – 2017 conference

By |2020-10-27T10:41:09+02:00נובמבר 23rd, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

בתאריכים 15+16.11.17 התקיים  כנס בטכניון New and Old 2017 ":  World  Ammonia"  בהשתתפות [...]

3 07, 2017

ניהול הבטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים

By |2020-10-27T10:41:09+02:00יולי 3rd, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

  עמדת חברת הזמט במסגרת הערכת השפעות רגולציה (RIA) בתחום: ניהול הבטיחות בתהליכים כימיים [...]

6 04, 2017

ראיון עם מנכ"ל הזמט – ד"ר אלכס כהן

By |2020-10-27T10:41:09+02:00אפריל 6th, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

מומחה לניהול סיכונים: "השימוש במכל הקיים הוא החלופה הבטיחותית ביותר עד הקמת מפעל [...]

13 03, 2017

אופטימיזציה של מערכות גילוי של חומרים מסוכנים – ד"ר אלכס כהן

By |2020-10-27T10:41:09+02:00מרץ 13th, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

תקריות חומרים מסוכנים אורבות לנו בכל מקום בו אנו צורכים, מייצרים או מאחסנים [...]

8 12, 2016

זיהום קרקעות – סקירה, שיקום ומניעה במקור

By |2020-10-27T10:41:09+02:00דצמבר 8th, 2016|תעשיה וסביבה|0 תגובות

ב 7.12.15 התפרסם ע"י חברת עו"ד הרצוג פוקס נאמן (hfn) מאמר אורח מאת [...]

20 10, 2015

חידושים בתחום תורת הזיהומים הסביבתיים

By |2020-10-27T10:41:09+02:00אוקטובר 20th, 2015|הנדסת סיכונים|0 תגובות

יום עיון בנושא: התורה שבעל-פה: כלים מעשיים להתנהלות במסגרת היתרים סביבתיים. התקיים בשיתוף פעולה של [...]

    עבור למעלה