Print Friendly, PDF & Email

הזמט – שירותי ייעוץ, תכנון, הדרכה והטמעה לחברות מובילות בישראל ובעולם.
הזמט (1985) בע"מ היא חברה רב תחומית המתמחה בשירותי ייעוץ, תכנון, הטמעה והדרכה בתחומי תחיקה ומדיניות, תעשיה וסביבה (EHS – Environment, Health & Safety), הנדסת סיכונים, הנדסת בטיחות אש.

כתובת: המלאכה 23 , פארק אפק, ראש העין. מיקוד 4809173
טלפון: 03-9037141
אימייל: hazmat@hazmat.co.il

תחום תעשיה וסביבה

מאגד את נושאי השתלבות התעשיה בסביבתה. המומחים בתחום עוסקים באיכות הסביבה ומערכות ניהול התומכות בפעילות נכונה, בטוחה וידידותית של הארגון בסביבתו.

המומחים

המומחים בתחום תעשיה וסביבה בהזמט הם כימאים, מהנדסי כימיה, מהנדסי איכות הסביבה, מתכננים סביבתיים, ממוני ומהנדסי בטיחות.

תחום הנדסה וניהול סיכונים

מאגד בתוכו את כל נושאי הנדסת והערכת סיכונים - ניתוח והערכת סיכונים עבור תהליכים בעלי סיכון גבוה בשלבי תכנון, הרחבה או בתהליך קיים.

המומחים

המומחים בתחום תחיקה ומדיניות בהזמט הם מהנדסי כימיה, מהנדסים וכימאים.

תחום תחיקה ומדיניות

מאגד בתוכו את כל הנושאים הקשורים לתחיקה במדינות העולם ומדיניות של גופים מקומיים ובינלאומיים בנושאי איכות הסביבה, אקלים, כימיקלים ועוד.

המומחים

המומחים בתחום תחיקה ומדיניות בהזמט הם מומחי איכות הסביבה, ביולוגים, גיאולוגים וכימאים.