Print Friendly, PDF & Email

הנדסת בטיחות אש

תכנון בטיחות אש במתקני תשתית, מוסדות ומבני ציבור כולל ארבעה מרכיבים בולטים:

  1. מקצועיות, ידע והכרת חוק התכנון והבניה ותקני מכון התקנים על בוריים.
  2. היכולת לתת את התוצרת המבוקשת: הכנת תכנית בטיחות אש, אישורי כבאות ומניעת דליקות, היתרי בניה ואישורי אכלוס.
  3. יכולת לתת שירות בלוחות זמנים שהם לעולם צפופים מדי וב "רגע האחרון".
  4. יכולת לפתור בעיות מקצועיות מורכבות

הבנה פיזיקלית מעמיקה של התפתחות שריפות יחד עם שליטה מלאה בתקני NFPA האמריקאיים ובתחיקת כיבוי האש באיחוד האירופי ובבריטניה, הם תנאים נוספים הכרחיים לכל מהנדס בטיחות אש.

אנחנו בהזמט מצליחים לשלב בין המרכיבים הללו ולתת מענה בזכות הצוות המורחב של מחלקת הנדסת בטיחות אש שכולל שני מהנדסים ותיקים מנוסים ומיומנים, שרטט המתמחה בהכנת תוכניות בטיחות וגיבוי הנדסי של אגף הנדסת סיכונים בכל אתגר מקצועי שמגיע לשולחננו.
מזה שלושה עשורים אנחנו מתכנני בטיחות של משרד הביטחון ושל מגוון פרויקטים של בניה ציבורית. אנו יועצי בטיחות של מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, קונצרן טבע, צבר החברות של מליסרון והקניונים של אחים עופר, חברותת הנדסה כדוגמת מרגולין, שפיר הנדסה ורבות אחרות. בין פרויקטי התשתית שתוכננו על ידינו אפשר לציין את תכנון הבטיחות של מספר מקטעים של רכבת העמק.
בין הנושאים המורכבים שפתרנו בשילוב כוחות עם אגף הנדסת סיכונים אפשר לציין ניתוח מילוט מחניון תת קרקעי לצורך אופטימיזציה של מערכת פינוי עשן בעזרת CFD , ניתוח שרידות במנהרות תת קרקעיות; תכנון אמצעי אוורור, פינוי עשן וכיבוי באודיטוריום במספר תרחישי שריפה שונים, תכנון אמצעי כיבוי, חציצה ופינוי עשן באטריום משותף למספר רב של קומות ועוד.
כישורי הנדסת בטיחות שלנו מאפשרים לתת שירות מקצועי במיוחד  למפעלי תעשיה

לפרטים נוספים צרו קשר.