Print Friendly, PDF & Email

הנדסת בטיחות אש

הנדסת בטיחות אש עוסקת בתכנון בטיחות-אש במתקני תשתית, מוסדות ומבני-ציבור.

תכנון בטיחות-אש כולל ארבעה מרכיבים בולטים:

 1. מקצועיות, ידע והכרת חוק התכנון והבניה ותקני מכון התקנים על בוריים.
 2. יכולת לתת את התוצרת המבוקשת: הכנת תכנית בטיחות אש, אישורי כבאות ומניעת דליקות, וכמובן, היתרי בניה ואישורי אכלוס.
 3. יכולת לתת שירות בלוחות זמנים שהם לעולם צפופים-מדי וב "רגע האחרון".
 4. יכולת לפתור בעיות מקצועיות מורכבות

למהנדסי הבטיחות שלנו:

 • הבנה פיזיקלית מעמיקה של התפתחות שריפות, כמו-כן של התפתחות ענן עשן והזרימה שלו
 • היכרות מצוינת עם שירותי הכבאות.
 • הכרת החוק הישראלי, החוקים, והתקנות, ומבלי לשכוח, כמובן, את המפרטים של נציב כבאות והצלה
 • שליטה מלאה בתקני NFPA האמריקאיים
 • הכרה טובה של תחיקת כיבוי האש באיחוד האירופי ובבריטניה,
 • יכולת מוכחת בפרויקטים בארץ וגם בחו"ל
 • יעוץ בטיחות

יש לנו צוות מקצועי עם שני מהנדסים ותיקים מנוסים ומיומנים. יחד איתם, שרטט ותיק המתמחה בהכנת תוכניות בטיחות גרפיות ושולט ביד-רמה בכל התוכנות האדריכליות הנפוצות. בנוסף, המחלקת נהנית מגיבוי הנדסי של אגף הנדסת סיכונים. מהנדסי האגף שמחים לעזור בכל אתגר מקצועי שמגיע לשולחננו.

הצוות עוסק בתכנון בטיחות, הכנת סקרי סיכונים לחומרים-מסוכנים, הסדרה / אסדרה של מבנים קיימים, בקשות פטור ממתזים ועוד.
מעל לשלושה עשורים אנחנו מתכנני בטיחות של פרויקטים מורכבים בכל רחבי ישראל. אנו מתמחים בתעשיה, לרבות תעשיה מסוכנת, בתשתיות ובמבנים בעלי פונקציה שאינה שגרתית.

יכולת ביצוע CFD

בין הנושאים המורכבים שאנו מבצעים יחד עם מחלקת הנדסת-סיכונים שלנו יש את חישובי CFD, שליטה בעשן כמו-גם סימולציות מילוט. בין כל הדוגמאות תמצאו:

 • ניתוח מילוט מחניון תת-קרקעי לצורך אופטימיזציה של מערכת פינוי עשן בעזרת CFD , 
 • ניתוח שרידות במנהרות תת-קרקעיות;
 • תכנון אמצעי אוורור, פינוי-עשן וכיבוי באודיטוריום במספר תרחישי שריפה שונים,
 • תכנון אמצעי כיבוי, חציצה ופינוי-עשן באטריום משותף למספר רב של קומות, ועוד.
 • באופן יחודי ובלעדי אנו מבצעים חישובים ומתכננים מערכי בטיחות לשימוש בכימיקלים-מסוכנים, כגון: רעילים, דליקים, ונפיצים.
 • מניעת דליקות

כישורי הנדסת בטיחות שלנו מאפשרים לתת שירות מקצועי במיוחד  למפעלי תעשיה כמו גם לכל מבנה פונקציונלי. פנו אלינו בחלון צור קשר.

פורסם לראשונה, ינואר 2017