Print Friendly, PDF & Email

ידע הוא דבר מצוין, אך הוא לא שווה דבר וחצי דבר אם לא מצליחים להטמיע אותו בתוך הארגון. כדי להבטיח שידע בנושאי סביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות בתהליך ובטיחות עובדים מגיע לכל המקומות בארגון אליהם הוא צריך להגיע, אנו מציעים הדרכות ספציפיות וממוקדות ללקוחותינו.

באתר שלנו אפשר למצוא הדרכות מן המדף המאפשרות הורדה מהירה ונוחה של הידע למחשב האישי שלכם והפצתו הלאה (תשמרו רק על זכויות היוצרים שלנו ותשאירו את המידע כפי שהוא עם הלוגו והשם של הזמט כמובן)

אם בכל זאת אתם רוצים להתאים את ההדרכה לצרכים הייחודיים של הארגון, נשמח להיענות לאתגר ולהתאים לכל ארגון ולכל נושא את ההדרכה האופטימאלית המתאימה לו. כך למשל, בעת האחרונה אנו מלמדים מספר לקוחות כיצד להזין נתונים למערכת הממוחשבת של המשרד להגנת הסביבה לקליטת נתוני הדיווח על רעלים. לקוח אחר קיבל הדרכה כיצד להפעיל את התוכנה החינמית tanks כדי לנתח את הפליטות הבלתי מוקדיות בחוות המיכלים שלו.

יש לקוחות שמבקשים הדרכות בנושא סיכוני חומרים מסוכנים בשינוע, כיצד פותרים סוגיות באווירה נפיצה, כיצד לתפעל נכון את תוכנת ALOHA הפופולארית; קורס למשתפים בניתוח סיכונים HAZOP ואפילו כאלו שביקשו וקיבלו קורס להכשרת מנחים ל HAZOP.

אתם מוזמנים בכל עת לאתגר אותנו עם הדרכות בנושאים שכבר הדרכנו בעבר, ואפילו כאלו שלא.

שירותים נוספים

  • מרחקי הפרדה ראשי

    מרחקי הפרדה ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך זה עבר עדכון במרץ 2014 ושוב במאי 2020. המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור...
  • ניתוח סיכונים

    תעשיה כימית מטבע הדברים התעשיה הכימית מרכזת תהליכים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים ומבוצעים תהליכים פיזיקלים העלולים לגרום גם הם לסיכון. בתעשיה הכימית אנו נדרשים לוודא שכל שכבות ההגנה מתפקדים היטב ולצורך זה אנו מציעים ניתוחי...
  • נהלי סביבה, בטיחות ואיכות

    ידע הוא דבר מצוין, אך הוא לא שווה דבר וחצי דבר אם לא מצליחים להטמיע אותו בתוך הארגון. כדי להבטיח שידע בנושאי סביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות בתהליך ובטיחות עובדים מגיע לכל המקומות בארגון אליהם הוא...