ניתוח סיכונים בתעשייה התהליכית:

 • HAZOP,
 • שכבות הגנה,
 • FMECA
 • HAZID,
 • תכנון SIL: ארכיטקטורה ולוגיקה של פונקציות הגנה.
 • קביעת SIL מקסימלי למכשור, לרבות תעודת בדיקה
 • בטיחות של מכונות,
 • אווירה נפיצה ו
 • תקינה בינלאומית בתחום הבטיחות התהליכית.

  עבור למעלה