Print Friendly, PDF & Email
[fullwidth background_color="" background_image="" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_webm="" video_mp4="" video_ogv="" video_preview_image="" overlay_color="" overlay_opacity="0.5" video_mute="yes" video_loop="yes" fade="no" border_size="0px" border_color="" border_style="" padding_top="20" padding_bottom="20" padding_left="" padding_right="" hundred_percent="no" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="no" menu_anchor="" class="" id=""][title size="2" content_align="center" style_type="default" sep_color="" margin_top="" margin_bottom="" class="" id=""]חוק אויר נקי ובקשה להיתר פליטה למפעל בתעשייה הכימית[/title]

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק אויר נקי מפעל מתחום התעשייה הכימית גילה שהוא מחויב בהגשת בקשה להיתר פליטה לפי לוח זמנים מוגדר.

מטרת הפרויקט הייתה להתאים את אופן הכנת הבקשה בעבור המפעל כך שיעמוד בדרישות החוק. בנוסף, להקפיד כי התנאים להיתר הפליטה יהלמו את העסק, מהותו, ההיבטים הסביבתיים שלו ומידת ההשפעה שלו על איכות האוויר. זאת בלי רכישה והפעלה של מערכות יקרות ומיותרות הכרוכה בעלויות עתק.
לצורך עריכת הבקשה העמדנו צוות של מהנדסי כימיה בראשות מנהלת מחלקת הסביבה. צוות זה עבד סביב השעון לעריכת סיורים במפעל והכרת התהליכים. בנוסף, התבצע תהליך של איסוף נתונים אינפורמטיביים רבים. הצוות ביצע ניתוח ניטורי ארובות וחישובי פליטות בלתי מוקדיות בעזרת מקדמי פליטה ומודלים מקובלים.
לאחר קבלת אומדן הפליטות המוקדיות והבלתי מוקדיות בדקנו עמידה בערכי הפליטות המרביות המותרות במסמכי ה-  BREF.ה( (BAT reference document) במידת הצורך בחנו בשיתוף המפעל נקיטת פעולות להפחתת הפליטות.

מעבר לערכי הפליטה ביצענו סקר פערים לעומת ה-BAT בנושא הטכנולוגיה, ניהול אנרגיה, אחסון והפעילות. כאשר במידה וישנם סעיפים בהם המפעל אינו עומד ב-BAT, ניתן הסבר, נומקה בקשה חריגה או התקבלה החלטה להתחייבות לעמידה בBAT תוך מתן תמיכה וייעוץ שלנו.
השלב האחרון שערכנו היה סקר סביבתי. זאת על ידי שימוש במודלים המקובלים לפיזור מזהמים AERMOD/CALPUFF. תוצאות הסקר נתנו תמונה של השפעת המפעל ומפעלים אחרים לצידו על סביבת המפעל וניתחנו את התוצאות.
במקומות בהם הדרישות המחמירות להפחתת זיהום נראו בעליל לא פרופורציונאלית מסיבות הנדסיות, כלכליות או סביבתיות, הכנו ניתוח טכנו-כלכלי הבוחן את הכדאיות הסביבתית של התקנת ציוד.  בנוסף, הפחתת זיהום אל מול העלות הכרוכה בתכנון הקמה ואחזקה של הציוד. במקרים רבים הצלחנו להראות שהתקנת ציוד הפחתה יקר כרוכה בנזק סביבתי גדול מהתועלת. אז עדיף להסתפק במערכת טיפול צנועה יותר אך עדין ידידותית לסביבה ולמפעל גם יחד.
לאחר אישור המפעל הבקשה הוגשה למשרד להגנת הסביבה. ליווינו את המפעל עד לקבלת היתר פליטה ואף בערעור. הליווי היה עד לקבלת תנאים המקובלים על המפעל.
בזמן העבודה הקפדנו להתעדכן בשינויים המבוצעים על ידי המשרד להגנת הסביבה בהנחיות. הגשנו את הבקשה על פי ההנחיות העדכניות ביותר הקיימות באותה נק' זמן.
לאורך שלבי התהליך היה קשר רציף ביננו לבין המפעל. שיתפנו את המפעל בסוגיות שעלו. באפשרויות לפתרונן ואפשרנו למפעל להחליט באיזו שיטה ברצונו לנקוט.
היתר הפליטה ניתן לתקופה של 7 שנים. על פי חוק אויר נקי, בקשה לחידוש היתר פליטה צריכה להיות מוגשת לפחות שנה ולא מוקדם מ-18 חודשים לפני תום תקופת תוקפו.
מומלץ להתחיל להכין את הבקשה כשנתיים לפני תום התוקף. זאת מאחר ומדובר בתהליך ארוך ובכדי שיהיה מספיק זמן לקבלת החלטות שקולות.
מחלקת הסביבה שלנו מבצעת באופן שוטף בקשות להיתר פליטה לכל הסקטורים. בנוסף המחלקה מבצעת פרויקטים אחרים בנושאים סביבתיים נוספים כגון סקרי קרקע, סקרי שפכים, סיווג פסולת, תכנון סביבתי.

רשימת לקוחות- בקשות להיתר פליטה- מפעלי אדמה מכתשים, תרכובות ברום, חיפה כימיקלים דרום, קבוצת מפעלי בתי הזיקוק- כרמל אוליפינים, גדיב ושב"ח, נגב-ארומה, מאפי-פארמה, פריקלאס, ברום ים-המלח, תע"ש, רפאל, לוכסמבורג, מקסימה

[/fullwidth][fullwidth background_color="#90c25f" background_image="" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_webm="" video_mp4="" video_ogv="" video_preview_image="" overlay_color="" overlay_opacity="0.5" video_mute="yes" video_loop="yes" fade="no" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding_top="20" padding_bottom="" padding_left="" padding_right="" hundred_percent="no" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="no" menu_anchor="" class="" id=""]

פרויקטים אחרונים שהיינו שותפים להם

[/fullwidth][fullwidth background_color="" background_image="" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_webm="" video_mp4="" video_ogv="" video_preview_image="" overlay_color="" overlay_opacity="0.5" video_mute="yes" video_loop="yes" fade="no" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding_top="" padding_bottom="" padding_left="0" padding_right="0" hundred_percent="yes" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="no" menu_anchor="" class="hundred-percent-fullwidth" id=""][recent_works layout="grid" picture_size="auto" boxed_text="unboxed" filters="no" columns="3" column_spacing="0" cat_slug="" exclude_cats="" number_posts="6" offset="" excerpt_length="35" strip_html="yes" carousel_layout="title_on_rollover" scroll_items="" autoplay="no" show_nav="yes" mouse_scroll="no" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" class="" id=""][/recent_works][/fullwidth]