Print Friendly, PDF & Email

תכנון מערכות הפחתת סיכונים

חלק גדול מהשירותים שאנו מציעים עוסק בהיבטים שונים של ניהול סיכונים, אולם ניהול סיכונים אינו מסתיים בזיהוי הסיכונים ובהצעת פתרונות. בסופו של יום נדרש לתכנן ולהקים את המערכת/מערכות שיצליחו להפחית סיכונים. מערכת שמפחיתה סיכונים נקראת מערכת הפחתת סיכונים. הפחתת הסיכונים נעשית עד לנקודה שבה הסיכון השיורי לאחר הפחתה עומד בקריטריונים הנדרשים לקבילות.
לעקרונות התכנון של מערכות ההגנה לחץ כאן 

סיכון לפני הפחתה – סיכון אחרי הפחתה = סיכון שיורי

אגף הנדסה עוסק בתכנון מערכות, אמצעים ומתקנים להפחתה אפקטיבית של סיכוני בטיחות והפחתת סיכונים לסביבה.
התכנון שלנו עובד בסינרגיה מלאה עם השירותים של מחלקת הנדסת סיכונים בתחום הסיכונים התהליכיים, עם מחלקת סביבה בתחומים הסביבתיים ועם מחלקת בטיחות אש ומניעת דליקות.

שלבי התכנון שאנו מציעים כוללים:

  • הפחתת סיכונים ככל שנדרש כדי להגיע מהמצב הקים לרמת סיכון שיורי קבילה
  • בחינת התקנים, אמצעי בקרה, אמצעים תהליכיים ופתרונות הנדסיים אחרים שבאפשרותם להפחית את הסיכון כאמור
  • תכנון הארכיטקטורה של מערכות ההגנה והתאמה לדרישות SIL
  • תכנון ראשוני של החלופה הנבחרת: הנדסת תהליך, מאפיינים כמותיים, מאזני חומר, הערכת בינוי נדרש והערכה תקציבית ראשונית
  • אופטימיזציה של האפקטיביות של מערכת הפחתת הסיכונים: מקסימום אפקטיביות במינימום עלות
  • תכנון מפורט (במידת הצורך בצותא עם חברת תכנון מתמחה)
  • תמחור הפרויקט
  • ליווי הקמה

 

לפרטים נוספים צרו קשר.