Print Friendly, PDF & Email

שלדג, מידע, סיווג סימון ורישוי כימיקלים

אחד השירותים הוותיקים שלנו, שהחל כבר בשנת 1987 ואף פעם לא נס ליחו, הוא שירות ההכנה של גליונות בטיחות MSDS שאליו נלווים גם הכנת דפי בטיחות, דפי שינוע, סיווג חומרים, רישוי כימיקלים בכל העולם וסימון ותיווי כימיקלים.

אנו מתמחים בסיווג של חומרים ושל תערובות לפי התחיקה במדינות היעד, לרבות: תחיקה ישראלית לפי חוק חומרים מסוכנים ותקנות סיווג פטור, תקן ישראלי 2302 חלקים 1 ו 2 משנת 2019, תקנות שירותי הובלה, הדירקטיבות האירופאיות הדנות במבנה גיליון הבטיחות (REACH) , ההתוויה הסימון והסיווג הנדרשים לפי Regulation(EC) 1272/2008 הידועה גם בשם CLP ועוד, הספר הכתום של האו"מ, RID/ADR לשינוע ביבשה  IMDG לשינוע בים ו IATA/ICAO לשינוע באוויר, רישמות הקונגרס של חומרים מסוכנים בארה"ב ועוד.

גליונות הבטיחות MSDS שאנו מציעים ניתנים כקבצי PDF מוגנים וניתן לשלבם בכל מערכת מחשוב פנים ארגונית.

מערכות מידע על חומרים מסוכנים שיצאו מבית היוצר שלנו כוללים ארגונים גדולים כדוגמת בתי הזיקוק, רפאל, צה"ל, כי"ל, פריגו ובעיקר טבע. בנוסף אנו מציעים את השירות שלנו למפעלי תעשיה, חברות סחר, חברות תובלה, חברות שילוח ולמעשה לכל מי שנזקק למידע על חומרים מסוכנים.

בעשור האחרון השירות הורחב מידע על תקינה, רגולציה, רישום ורישוי של כימיקלים בכל העולם. בין היתר אנו עוסקים בליווי של יצואנים לאירופה במסגרת REACH. 

גם מדינת ישראל במסגרת הסדרת הנושא של רישוי כימיקלים בארץ, שכרה את שירותינו לפרויקט רחב יריעה שנועד להסדיר את רישוי הכימיקלים בתיאום והסכמה עם כל משרדי הממשלה השונים שעוסקים בצורה זו או אחרת בנושא. הפרויקט הסתיים בהצלחה והנושא כולו נמצא בשלבים שונים של חקיקה בהובלת המשרד להגנת הסביבה.

מחלקת שלדג וגליונות בטיחות שלנו כוללת מס' כימאים השוקדים ללא ליאות על המשך התחזוקה של המידע ועמידה ביעדים שמציבים לנו הלקוחות. אנו מקפידים על הדרכת הצוות ושמירה על המיומנויות והידע שלו ללא פשרות ומקפידים מזה 30 שנה ועד היום, שכל מידע שיוצא מאיתנו נבדק על ידי זוג עיניים נוספות.