Print Friendly, PDF & Email

ניהול סיכונים ותקריות חומרים מסוכנים

הקדמה

תקריות חומרים מסוכנים כדוגמת פיצוץ, דליקה, דליפה או הרעלה יכולות לסכן חיי אדם ואת הסביבה בה אנו חיים. שימוש בחומרים מסוכנים ותהליכים מסוכנים הוא חלק בלתי נמנע מהחיים המודרנים ועל-כן, חובה עלינו לנהל את הסיכונים הנובעים מכך בצורה מושכלת וחכמה.

מדריך לניהול סיכונים בנושא מניעת אירועי חומרים מסוכנים משמעותיים, במפעלים העושים שימוש בחומרים מסוכנים

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביוני 2020 גרסה שניה של מדריך לניהול סיכונים, המצטרף ל "מרחקי הפרדה" ואשר מהווה נדבך נוסף בשכבות ההגנה בפני אירועי חומרים מסוכנים.
סיווג החומרים עליהם חל המדריך מבוסס על הנחיות הרגולציה של הדירקטיבה האירופאית "סווסו" (SEVESO) המיועדת למנוע תקריות חומרים בהיקף גדול    Major Accident סיווג זה מתייחס לתכונות הסיכון של החומרים לפי כללי ה CLP ובכך מאפשר לקשר בין הסיכון של החומר לבין רמת ניהול הסיכונים שנדרשת כדי להגן על הסביבה. הסיווג הוא מצרפי, כלומר, חומרים בעלי תכונות סיכון דומות מצורפים יחד.

מה יש במדריך

גרסה זו של עדכון הרגולציה, כוללת בתוכה מדריך לניהול תקריות חומרים מסוכנים בשלושה מתארי תקלה אפשריים ליזום אירוע:

התהליך מובנה, מבחינת לוחות זמנים ומשימות, כשכל שלב נבחן בפני עצמו לקראת ההתקדמות לשלב הבא. משך בניית התהליך הוא עד שלוש שנים, כאשר הדרישה להכנת מדריך לניהול סיכונים תופיע כתנאי בהיתר רעלים.

על מי חלה חובת ניהול סיכונים בהיבט תקריות חומרים מסוכנים

המדריך חל על המתקנים הבאים-

 • מפעלים ומתקנים העוסקים בחומרים מסוכנים העולים על כמויות הסף
 • אסדות ומתקני הפקה, טיפול ואחסנה של גז טבעי ופחמימנים בים
 • צנרת חוץ מפעלית של חומרים מסוכנים

שלבים

שלבי העבודה העיקריים לקביעת התהליכים עליהם חל המדריך לניהול סיכונים הם:

 • סיווג החומרים בהיתר הרעלים של המפעל: בחינת חלות המדריך לניהול סיכונים על המפעל בהתאם לקריטריונים של "סווסו" (SEVESO) ועל פי תכונות הסיכון של החומר.
 • מיפוי תהליכים מוסדרים: כאשר תהליך מוסדר הוא תהליך שבו יש חומר או חומרים מסווגים בכמות העולה על כמות סף שנקבעה במדריך. הגדרת התהליך היא רחבה וכוללת: ייצור, צריכה, אחסון, שינוע פנימי (צנרת) וכו'.
 • מיפוי תהליכים מוסדרים העלולים להגיע לרצפטור ציבורי בתרחישים מחמירים worst case scenario.
 • המדריך מחייב להתייחס לאפקט דומינו כגורם העלול ליזום תרחיש worst case. כך למשל, שריפה של חומר דליק (גם אם הוא אינו מוסדר!) אשר עלולה לגרום לתרחיש מסוכן של חומר רעיל הנמצא בקרבת מקום.
 • גם גורם חיצוני, למשל תקרית באתר סמוך ואפילו שריפת יער, שיכול להפעיל תרחיש worst-case נחשב כאפקט דומינו שיש להתייחס אליו.

ניהול סיכונים ברמת התהליך

לאחר קביעת התהליכים החייבים בניהול סיכונים, נכנסים לניתוח כל תהליך לגופו:

 • תיאור התהליך, הכימיה, וחלקי מתקן שהם קריטיים לבטיחות
 • ניתוח סיכונים יסודי בשיטת HAZOP למשל לזיהוי סטיות בתהליך העלולות להוביל לאירוע.
 • שימוש בכלים הנדסיים למניעת סיכונים גם אם מתרחשת סטיה מהתנאים הרגילים של התהליך.
 • ביצוע הערכת סיכונים וניתוח תרחישים לפי ערכי יעד לחשיפה או פגיעה (למשל ערכי PAC 2, 3) תוך בחינת האפקטיביות של כל האמצעים להפחתת הסיכונים
 • הגדרת פערים והכנת תוכנית לניהול סיכונים והפחתת פערים
 • הפעלת ההנחיות למניעת אירועים שמקורם בתקיפת סייבר או ברעידות אדמה לכל התהליכים המחייבים ניהול סיכונים.

בסוף התהליך, נדרש לשמר את תוצאותיו ולהשתמש בשיטות הניהול באופן שוטף במפעל. התוכנית תתעדכן בהתאם לדרישות המדריך או הנחיות הרגולטור.
התהליך מלווה בתצהירים של גורמי המקצוע השונים שהיו שותפים לבניית התוכנית, וכן תצהיר בעל היתר הרעלים על השלמת הכנת התוכנית.
ניהול הסיכונים הוא דינמי. התהליך מבוצע באופן מחזורי מדי מספר שנים, כפי שנקבע בהיתר הרעלים.

היכן אנחנו משתלבים

כבר ב 2002 הזמט הכינה למשרד להגנת הסביבה את הגרסה הראשונה של הנחיות לניהול סיכונים, ומאז ועד היום בונה מערכות ניהול סיכונים בעשרות מפעלים וארגונים על בסיס SEVESO או EPA או CALARP.

הצוות הרחב של החברה מאפשר לסייע בכל הממשקים וההיבטים של ניהול סיכונים בצורה מקצועית ויסודית לרבות:

 • סיווג נכון של החומרים והימנעות מסיווג יתר
 • בחירת מושכלת של תהליכים מוסדרים לרבות כלים כיצד להפוך תהליך מוסדר לתהליך שאינו מוסדר, ככל שהדבר ישים.
 • חישובי worst-case-scenario
 • חישובי אפקט דומינו לרבות סימולציות והפעלת שיטות חישוב מתקדמות (למשל CFD) לחיזוי התפתחות אירוע ומידת השפעתו על תהליכים שכנים.
 • ביצוע ניתוחים תהליכיים מסוג HAZOP FMECA
 • ניתוח אפקטיביות ותכנון ארכיטקטורה של פונקציות הגנה וניתוחי SIL (החברה היחידה בישראל בעלת הסמכה בינלאומית לניתוחי SIL)
 • ניסיון מוכח בניהול סיכונים שמקורם ברעידות אדמה
 • ניסיון מוכח (ויחודי) במניעת תקריות סייבר
 • סיוע בהדרכה, הטמעה, משא ומתן עם רשויות ועוד בכדי שכל תהליך ניהול הסיכונים יהיה חלק מוצלח מתרבות הארגון