טכנולוגיות טיפול בפסולת מסוכנת2020-10-27T10:41:04+02:00
Print Friendly, PDF & Email

טכנולוגיות לטיפול בפסולת מסוכנת

תקנה חדשה שעניינה תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת) 2017 הוגשה לעיון הציבור.
בשנת 2005 השתתפנו בצוות שהכין והגיש למשרד להגנת הסביבה סקירה מקפת ויסודית על מצב הפסולת המסוכנת בישראל. התפקיד שלנו התמקד, מן הסתם, בהיבטים המקצועיים של הפסולת המסוכנת ובכלל זה סיווג, מיון, היררכיית הטיפול בפסולת, פינוי, השבה, אחסון פסולת מסוכנת, סילוק והטמנה, יצוא של פסולת מסוכנת, חיבור לאמנת באזל ועוד.
אחד המסמכים שהוצאנו אז, סקר בקצרה את הטכנולוגיות השונות לטיפול בפסולת מסוכנת.

השירות שאנו מציעים כולל:
סיווג פסולות לפי התקנה המוצעת ולפי הדירקטיבה האירופאית; סקרי קרקע; איתור קרקע מזוהמת (Phase I, phase II and Phase III), היערכות לתקנה: היערכות הארגון לשינוי באופן הניהול של פסולת מסוכנת כפי שנדרש בתקנה המוצעת; ליווי שלבי ההגשה, הטיפול ועד לסוף התהליך וקבלת אישורי מנהל במקום בו נדרשים האישורים; הדרכה של העוסקים בפסולת מסוכנת; כתיבת נהלים והנחיות לטיפול נאות ובטיחותי בפסולת מסוכנת; חיבור בין יצרני פסולת לעוסקים בטיפול בפסולת ועוד.

להמשך קריאה

    עבור למעלה