Print Friendly, PDF & Email

ב 7.12.15 התפרסם ע"י חברת עו"ד הרצוג פוקס נאמן (hfn) מאמר אורח מאת סיגלית שחר – סמנכ"לית תעשיה חברת הזמט ורווית יניב – מנהלת מחלקת איכות סביבה חברת הזמט.

"מספרים על חקלאי בארצות הברית שהתקשה להחזיר את חובו לבנק על השטחים החקלאים שברשותו. כדי לצאת מהמצוקה, נתן החקלאי לבנק את השטחים וכך נפטר מחובו. הבנק, שניסה למצות את ערכו של השטח, מצא לתדהמתו כי הקרקע הייתה רוויה בחומרי הדברה עודפים אותם שפך החקלאי לאדמה, והעלות לניקוי הנזק שנגרם הייתה רבה מעלות השטח עצמו…."

האם האגדה אמיתית?

 להמשך קריאה  –לחצו כאן