Print Friendly, PDF & Email

CFD

תכנון בטיחות אש ומילוט באמצעות סימולציית מחשב

סימולציות CFD נועדו לתת מענה מדויק ככל האפשר לאתגרים המובילים היום בבטיחות של אוכלוסייה:

  • הדמייה קרובה למציאות של האירוע
  • היכולת להעריך במדויק ככל האפשר מהי האפקטיביות של אמצעי ההגנה שאנו מספקים כחלק מתכנון הבטיחות הכולל.
  • תכנון של אמצעי הגנה

השימוש ב CFD נועד במיוחד למבנים, מוסדות, בניינים ואולמות, ובפרט למקומות רגישים כדוגמת חניונים, מנהרות, מרתפים, אטריום, וגלריות. אנו הרחבנו את השימוש גם לתקריות חומרים מסוכנים בשימוש בתוך-מבנה, ואף מחוצה לו.

ההגנה על השוהים במקום עוסקת בשני היבטים מרכזיים: א) הגנה בפני חשיפה לעשן ואש במקרים של שריפה בבניין ומילוט מהבניין למקום בטוח; ב) מילוט יכול להיות רלוונטי גם במקרים שאינם כרוכים בשריפה בבניין.
לצורך זה נדרשת סימולציה טובה ומהימנה של התפתחות תנאי השריפה ובהתאם סימולציה של אפשרויות המילוט של השוהים במבנה. בזה בדיוק מחלקת סימולציה שלנו מצטיינת ומובילה.

מהו CFD

Computerized fluid dynamics היא שיטת חישוב נומרית שמאפשרת סימולציה מדוייקת ככל הניתן להתנהגות של אדים, אירוסול וחלקיקים מרחפים לרבות עשן, תוצרי שריפה, פיח ולמעשה כל חומר וכימיקל שאפשר לחשוב עליו. הסימולציה מאפשרת תכנון יעיל ואפקטיבי של מערכות מילוט ושל מערכות אוורור ומערכות סילוק עשן. הסימולציה מאפשרת גם להעריך השפעות של אירוע שריפה בנקודה אחת על התפחות אירוע בנקודה סמוכה (אפקט דומינו).

אנחנו מבצעים סימולציות שריפה וחישובי מילוט במנהרות, חניונים, אטריום, לאחסון כימיקלים בתוך מבנה, אחסון חומרים מסוכנים באזור בנוי, שריפות בשטח גדול (שריפות יער למשל). כמו כן אנו משתמשים ב CFD לשחזור אירועי שריפה במבנים, במתקני תעשיה ועוד.

גם הרשויות בישראל מכירות בערך ובנחיצות של סימולציות לתכנון בטיחות אש. השימוש בכלי הדמייה ממוחשבים נדרש היום במנהרות, חניונים, אולמות ואטריום. אולם מעבר לכך,  CFD מאפשר לפתור קונפליקטים ובעיות במקרים מיוחדים שבהם יתכן סיכון חריג או תנאי עבודה חריגים שמחייבים שימוש בכלי חישובי רב-עוצמה לתכנון של אמצעי הגנה אפקטיביים.

דוגמה ל CFD באודיטוריום

להלן סימולציה של התפשטות עשן באודיטוריום (או בית קולנוע) במהלך שריפה מקרית באזור הבמה. בסימולציה ניתן לראות חתך ראות באולם (כחול ראות אפסית, אדום ראות טובה).

מחלקת סימולציה שלנו

מחלקת סימולציה שלנו עוסקת בהדמיות של תקריות, אירועים ושריפות. בנוסף לחישובי CFD אנו מחשבים תנועה של חומרים רעילים באוויר, חישובי פיצוץ, השפעות רוח, סימולציות של שטפונות ועוד.

לפרטים נוספים, צרו קשר.