מידע מקצועי המובא לרוב כמצגת. לדוגמה, אפשר למצוא כאן מצגות, הרצאות, תקצירים והקלטות של עובדי הזמט. החומרים מובאים לטובת הכלל. המידע כללי, אינו מתאים ואינו מיועד לשימוש ספציפי אלא כמידע כללי בלבד. אין לעשות בחומר המובא כאן שימוש מסחרי כלשהו. כל שימוש הוא באחריות המשתמש.

    עבור למעלה