Print Friendly, PDF & Email
[fullwidth background_color="" background_image="" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_webm="" video_mp4="" video_ogv="" video_preview_image="" overlay_color="" overlay_opacity="0.5" video_mute="yes" video_loop="yes" fade="no" border_size="0px" border_color="" border_style="" padding_top="20" padding_bottom="20" padding_left="" padding_right="" hundred_percent="no" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="no" menu_anchor="" class="" id=""][title size="2" content_align="center" style_type="default" sep_color="" margin_top="" margin_bottom="" class="" id=""]חוק אויר נקי ובקשה להיתר פליטה למפעל בתעשייה הכימית[/title]

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק אויר נקי מפעל מתחום התעשייה הכימית גילה שהוא מחויב בהגשת בקשה להיתר פליטה לפי לוח זמנים מוגדר.

מטרת הפרויקט הייתה להתאים את אופן הכנת הבקשה בעבור המפעל, כך שיעמוד בדרישות החוק ולהקפיד כי התנאים להיתר הפליטה יהלמו את העסק, מהותו, ההיבטים הסביבתיים שלו ומידת ההשפעה שלו על איכות האוויר ובלי רכישה והפעלה של מערכות יקרות ומיותרות הכרוכה בעלויות עתק.
לצורך עריכת הבקשה העמדנו צוות של מהנדסי כימיה בראשות מנהלת מחלקת הסביבה שעבדו סביב השעון לעריכת סיורים במפעל והכרת התהליכים, התבצע תהליך של איסוף נתונים אינפורמטיביים רבים, ניתוח ניטורי ארובות וחישובי פליטות בלתי מוקדיות בעזרת מקדמי פליטה ומודלים מקובלים.
לאחר קבלת אומדן הפליטות המוקדיות והבלתי מוקדיות בדקנו עמידה בערכי הפליטות המרביות המותרות במסמכי ה-  BREFה( (BAT reference document) ובמידת הצורך בחנו בשיתוף המפעל נקיטת פעולות להפחתת הפליטות.

מעבר לערכי הפליטה ביצענו סקר פערים לעומת ה-BAT בנושא הטכנולוגיה, ניהול אנרגיה, אחסון והפעילות, כאשר במידה וישנם סעיפים בהם המפעל אינו עומד ב-BAT, ניתן הסבר, נומקה בקשה חריגה או התקבלה החלטה להתחייבות לעמידה בBAT תוך מתן תמיכה וייעוץ שלנו.
השלב האחרון שערכנו היה סקר סביבתי, על ידי שימוש במודלים המקובלים לפיזור מזהמים AERMOD/CALPUFF. תוצאות הסקר נתנו תמונה של השפעת המפעל ומפעלים אחרים לצידו על סביבת המפעל וניתחנו את התוצאות.
במקומות בהם הדרישות המחמירות להפחתת זיהום נראו בעליל לא פרופורציונאלית מסיבות הנדסיות, כלכליות או סביבתיות, הכנו ניתוח טכנו-כלכלי הבוחן את הכדאיות הסביבתית של התקנת ציוד הפחתת זיהום אל מול העלות הכרוכה בתכנון הקמה ואחזקה של הציוד. במקרים רבים הצלחנו להראות שהתקנת ציוד הפחתה יקר כרוכה בנזק סביבתי גדול מהתועלת ועדיף להסתפק במערכת טיפול צנועה יותר אך עדין ידידותית לסביבה ולמפעל גם יחד.
לאחר אישור המפעל הבקשה הוגשה למשרד להגנת הסביבה וליווינו את המפעל עד לקבלת היתר פליטה, ואף בערעור עד לקבלת תנאים המקובלים על המפעל.
בזמן העבודה הקפדנו להתעדכן בשינויים המבוצעים על ידי המשרד להגנת הסביבה בהנחיות ולהגיש את הבקשה על פי ההנחיות העדכניות ביותר הקיימות באותה נק' זמן.
לאורך שלבי התהליך היה קשר רציף ביננו לבין המפעל. שיתפנו את המפעל בסוגיות שעלו ובאפשרויות לפתרונן ואפשרנו למפעל להחליט באיזו שיטה ברצונו לנקוט.
היתר הפליטה ניתן לתקופה של 7 שנים. על פי חוק אויר נקי, בקשה לחידוש היתר פליטה צריכה להיות מוגשת לפחות שנה ולא מוקדם מ-18 חודשים לפני תום תקופת תוקפו;
מאחר שמדובר בתהליך ארוך ובכדי שיהיה מספיק זמן לקבלת החלטות שקולות, מומלץ להתחיל להכין את הבקשה כשנתיים לפני תום התוקף.
מחלקת הסביבה שלנו מבצעת באופן שוטף בקשות להיתר פליטה לכל הסקטורים ופרויקטים אחרים בנושאים סביבתיים נוספים כגון סקרי קרקע, סקרי שפכים, סיווג פסולת, תכנון סביבתי.

רשימת לקוחות- בקשות להיתר פליטה- מפעלי אדמה מכתשים, תרכובות ברום, חיפה כימיקלים דרום, קבוצת מפעלי בתי הזיקוק- כרמל אוליפינים, גדיב ושב"ח, נגב-ארומה, מאפי-פארמה, פריקלאס, ברום ים-המלח, תע"ש, רפאל, לוכסמבורג, מקסימה

[/fullwidth][fullwidth background_color="#90c25f" background_image="" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_webm="" video_mp4="" video_ogv="" video_preview_image="" overlay_color="" overlay_opacity="0.5" video_mute="yes" video_loop="yes" fade="no" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding_top="20" padding_bottom="" padding_left="" padding_right="" hundred_percent="no" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="no" menu_anchor="" class="" id=""]

פרויקטים אחרונים שהיינו שותפים להם

[/fullwidth][fullwidth background_color="" background_image="" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_webm="" video_mp4="" video_ogv="" video_preview_image="" overlay_color="" overlay_opacity="0.5" video_mute="yes" video_loop="yes" fade="no" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding_top="" padding_bottom="" padding_left="0" padding_right="0" hundred_percent="yes" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="no" menu_anchor="" class="hundred-percent-fullwidth" id=""][recent_works layout="grid" picture_size="auto" boxed_text="unboxed" filters="no" columns="3" column_spacing="0" cat_slug="" exclude_cats="" number_posts="6" offset="" excerpt_length="35" strip_html="yes" carousel_layout="title_on_rollover" scroll_items="" autoplay="no" show_nav="yes" mouse_scroll="no" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" class="" id=""][/recent_works][/fullwidth]