Print Friendly, PDF & Email

תיק שטח

תיק שטח הינו מסמך בעל מבנה מחייב וקבוע הנדרש על ידי שירותי כבאות והצלה כחלק מהדרישות ממבני ציבור.

תיק השטח כולל בתוכו פירוט של המערך הארגוני והבטיחותי לניהול אירוע חירום, לרבות היבטי פינוי המקום . בנוסף תיק השטח מפרט נתונים המאפשרים התארגנות המהירה של צוותי החירום המקומיים בארגון והכנה נאותה של כוחות כיבוי והצלה המוזנקים למקום האירוע.

מטרת תיק שטח עפ"י הוראת מכ"ר 305

 1. היערכות לאירוע חירום.
 2. לשמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה ולטיפול באירועים בזמן אמת.

בין המבנים המפורטים בהוראה 305  ונדרשים להכין תיק שטח:

 • מבני משרדים
 • מבני תעשייה
 • בתי מסחר
 • אצטדיונים ואולמות ספורט
 • קניונים
 • בתי אבות
 • בנקים
 • מוזיאונים
 • אוניברסיטאות ומכללות
 • בתי חולים
 • בתי מלון
 • כפרי נוער
 • אולמות אירועים וגני אירועים

השירות

 • בניה של תיקי שטח המותאמים ליכולות הארגון על פי דרישת שירותי כבאות והצלה
 • הכנת וניהול תרגילי סימולציה לאוכלוסייה ולבעלי התפקידים בארגון

שירותים משלימים

 • תיק מפעל
 • תיק מל"ח
 • סקרי מילוט

המומחים

לצורך הכנת תיק שטח, חברת הזמט מעמידה צוות מיומן ומנוסה, שביצע עשרות פרויקטים במפעלי תעשיה, מוסדות ציבור ומוסדות אוניברסיטאיים.