קרקע מזוהמת2020-10-27T10:41:04+02:00
Print Friendly, PDF & Email

קרקע מזוהמת

סקר קרקע נועד להעריך האם הקרקע הנסקרת היא קרקע מזוהמת בחומרים מסוכנים עקב פעילות שנעשתה באתר או בסביבתו בהווה ובעבר. אם אכן הקרקע מזוהמת, הסקר מציע דרכים לאמוד את רמת הזיהום של הסביבה ולהציע את ההגנות הנדרשות והטיפול המומלץ, בהתאם לשימושי הקרקע המתוכננים או הקיימים.
הסיכון בקרקע מזוהמת :

 • זיהום קרקע יכול להשפיע על הבריאות ואיכות החיים של האוכלוסייה באתר
 • זיהום קרקע יכול להעיד על פגיעה אפשרית במי התהום ועל זיהום כרוני ומתמשך של המים בסביבת האתר (הרעלת בארות)
 • זיהום קרקע יכול "לנדוד" בקרקע, להרעיל אתרים נוספים ולזהם מקורות מים, שטחים חקלאיים ונכסי טבע
 • זיהום גזי קרקע יכולים לנדוד למרחקים ארוכים, לחדור למרתפים ופתחי אוורור ולסכן את בריאות האוכלוסייה גם במרחק של מאות מטרים מנקודת הזיהום

מתי ולמי הסקר רלוונטי?

 • מפעלים, ארגונים ואתרים בהם בוצעה פעילות שוטפת עם חומרים מסוכנים בעבר
 • רכש של מפעל או קרקע שמקורה במפעל, ביצוע due-diligence סביבתי ובדיקת נאותות להערכת פוטנציאל החבות העתידית בגין זיהום קרקע אפשרי
 • פרויקטי נדל"ן: פרויקטים המתוכננים לקום במקומות בהם יש חשש שהקרקע עשויה להיות קרקע מזוהמת
 • יזמים וגופי מימון: המבקשים לבחון את החשיפה של הפרויקט הנדלנ"י לחבות עתידית בעקבות זיהום קרקע
 • כל מי שנדרש לבצע תסקיר השפעה על הסביבה

הזמט מציעה שירות ביצוע סקר קרקע במתודולוגיה המעוגנת בתקן בינלאומי: ASTM E 1527 – 05: Standard Practice for Environmental Site Assessments, לצורך הערכה סביבתית של האתר.
המומחים בתחום תעשיה וסביבה בהזמט הם כימאים, מהנדסי כימיה מהנדסי איכות הסביבה, מתכננים סביבתיים, ממוני ומהנדסי בטיחות.

  עבור למעלה