Print Friendly, PDF & Email

תבנית תיק מפעל: עדכון 2020 לחוזר מנכל

הקדמה

תבנית תיק מפעל מעודכנת ל 2020 יצאה לאור על ידי מנכ"ל משרד הפנים ביוני 2020.

  • תאריך פרסום: יוני 2020
  • כניסה לתוקף: החל מיוני 2020 נכנס לתוקף וחובת עדכון סופית עד יוני 2023
  • סטטוס: בתוקף

התבנית החדשה מעדכנת מספר נושאים, מרחיבה את הטבלאות ומקשרת למסמכים אחרים של המשרד להגנת הסביבה.

תבנית תיק מפעל: עיקרי התוספות והעדכונים

  • מדיניות מרחקי הפרדה – המבנה החדש מחבר את תיק המפעל לנושא מדיניות מרחקי הפרדה לרצפטורים ציבורים בהיבט של ביצוע תרחישים נוספים. עד כה ברצפטורים הציבוריים מפורטים רק שכני המפעל. כעת יש לעדכן רצפטורים ציבוריים אשר נכנסים ברדיוס הסיכון המירבי בעת התרחשות אירוע חומרים מסוכנים במפעל אשר עלול להשפיע עליהם. זאת על פי חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים" מאי 2020.
  • פיקוד העורף – יש להוסיף לתיק "צו נצור" פירוט מוכנות העסק לעמידה בדרישות הצו וכדומה.
  • רעידות אדמה – יש להוסיף מסמך הנחיות להיערכות לתרחיש אירוע חומרים מסוכנים שמקורו ברעידת אדמה.
  • דרישות להרחבת המידע בנושאים שונים. טבלאות ומלל מפורט יותר. הוספת תרשימים וסימון מיקומים רבים שלא סומנו עד כה בתיק המפעל.

סדר הסעיפים והכותרות עבר ארגון מחדש. יש לערוך תבנית חדשה עם ראשי פרקים ותוכן עניינים חדש בהתאם להערות ולשינויים בתבנית החדשה שפורסמה.

לפרטים נוספים על תיק מפעל

להצעת מחיר שלחי/שלח אלינו את רשימת החומרים שבהיתר הרעלים ונחזור אליך עם הצעה.