Print Friendly, PDF & Email

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביוני 2020 גרסה שניה של מדריך לניהול סיכונים, המצטרף ל מרחקי הפרדה ואשר מהווה נדבך נוסף בשכבות ההגנה בפני אירועי חומרים מסוכנים.
סיווג החומרים במדריך מבוסס על הנחיות הרגולציה של הדירקטיבה האירופאית "סווסו" (SEVESO) המיועדת למנוע תקריות חומרים בהיקף גדול Major Accident
גרסה זו של עדכון הרגולציה, כוללת בתוכה מדריך לניהול לשלושה מתארי תקלה אפשריים ליזום אירוע :

ניהול סיכוני שגרה

ניהול סיכוני רעידת אדמה

ניהול סיכוני סייבר

התהליך מובנה, מבחינת לוחות זמנים ומשימות, כשכל שלב נבחן בפני עצמו לקראת ההתקדמות לשלב הבא. משך בניית התהליך הוא עד שלוש שנים, כאשר הדרישה להכנת מדריך לניהול סיכונים תופיע כתנאי בהיתר רעלים.
כבר ב 2002 הזמט הכינה למשרד להגנת הסביבה את הגרסה הראשונה של הנחיות לניהול סיכונים, ומאז ועד היום בונה מערכות ניהול סיכונים בעשרות מפעלים וארגונים על בסיס SEVESO או EPA א CALARP.
בימים אלו מתנהל פיילוט של המשרד להגנת הסביבה להטמעת המדריך, ואנחנו גאים ללוות בתהליך שלושה מהמפעלים המשתתפים בפיילוט (הנמצאים בחוד החנית של התעשיה הישראלית)

לקריאה נוספת