Print Friendly, PDF & Email

התייעלות אנרגטית

במסגרת הפעילות הענפה שלנו בהנדסת סיכונים, מנהלת המחלקה חקרה וגילתה  שבאותה טכניקה שאנו מנתחים את התהליך כדי לענות על השאלה is it safe ?
אנו יכולים לנתח את התהליך כדי לענות על השאלה is it efficient  ?
דרך נקודת המבט החדשה, אנו בוחנים כיצד מערכת הבקרה והמפעילים בחדר הבקרה ובשטח מנהלים את התהליך ומציעים דרכים אופטימליות לניהול אנרגטי יעיל יותר של התהליך.
הטמעה של ניתוח כלכלי בתוך ניתוח היעילות התהליכי מאפשר לנו לזהות את הנתיב האופטימלי שבו ניתן לבצע את תהליך הייצור ע"י :

  • חיסכון– חיסכון בחשמל ובמשאבים כדוגמת דלק לתחבורה
  • השבת אנרגיה – שימוש באנרגיה שיורית, השבה בתוך תהליך (למשל החלפות חום בין זינה ובין יציאה ממגדל זיקוק)
  • תכנון ירוק – ניצול התכנון לצורך הקטנת צריכת אנרגיה
  • דלק חסכוני – מעבר לדלק זול יותר

בפועל, במפעל שהוא צרכן אנרגיה מתקיימות במקביל מספר מערכות ליצור והספקת אנרגיה. חלקן פעילות כל הזמן, חלק אחר מופעל לפרקים ויחידות ייצור אחרות מופעלות רק כגיבוי.

למידע נוסף ולתרחיש לדוגמא לחץ כאן