Print Friendly, PDF & Email

אודות

הזמט (1985) בע"מ היא חברת הנדסה רב תחומית המתמחה בשירותי תכנון, ייעוץ וליווי בתחומי סביבה, בטיחות, הנדסת סיכונים, בטיחות אש ומניעת דליקות.
אנחנו מציעים ללקוחותינו סל שירותים רחב. סל זה מלווה את הפרויקט משלב הרעיון הגולמי, דרך התכנון, הבניה והתהליך השוטף.
בנוסף, התמודדות עם תקלות, תקריות ושרידות עסקית. כל זאת תוך כדי חיים בשלום והרמוניה עם הסביבה, הקהילה והרשויות.
בחברה צוות מקצועי ומיומן, שנבחר בקפידה. צוות זה כולל מומחים, מהנדסים, כימאים, יועצים סביבתיים ומנהלי פרויקטים.
אנו שוקדים כל העת על פיתוח הצוות שלנו. מקפידים לשמור על מקומנו בחזית הטכנולוגיה והידע.
המבנה המיוחד של הזמט מאפשר סינרגיה ממוקדת לטובת הלקוח ורמת שירות ייחודית ויוצאת דופן.

עץ תחת עץ

כל פרויקט עליו אנו עובדים בהזמט מסתכם בסופו של עניין בכמה קילוגרמים טובים של נייר. היות שכך, החלטנו להחזיר קצת לסביבה – כך נולד פרויקט עץ תחת עץ מהיום, על כל פרויקט עתיר נייר הזמט שותלת עבורכם עץ. בכל דו"ח או תיק שתקבלו מהזמט בסיומו של פרויקט, תוכלו למצוא תעודה מקק"ל המאשרת כי עץ נשתל לציון סיומו המוצלח של הפרויקט עבור החברה המזמינה.

0
עד כה נתרמו