• תעשיה וסביבה

  • הנדסה וניהול סיכונים

  • בטיחות אש ומניעת דליקות

  • תחיקה ומדיניות

  • שירותי אויר בהזמט

חדשות ועדכונים

חידושים בתחום תורת הזיהומים הסביבתיים

יום עיון בנושא: התורה שבעל-פה: כלים מעשיים להתנהלות במסגרת היתרים סביבתיים. התקיים בשיתוף פעולה של משרד עורכי דין הרצוג פוקס ונאמן (HFN)  עם חברת הזמט בתאריך 19.10.15. מצורפת המצגת שהוצגה על ידי סיגלית שחר סמנכ"ל תעשיה בהזמט  

קראו עוד »

דרישה לעדכון תרחישי חומרים מסוכנים בנוהל חירום/תיק מפעל בהתאם לתנאים החדשים בהיתר רעלים וכן פירוט רצפטורים ציבוריים בתחום טווח הסיכון המרבי

barometer

תאריך פרסום: 13/08/2015 כניסה לתוקף: מיידי סטטוס: מחייב מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תנאים כלליים בהיתר רעלים   בתאריך 13.8.15 פורסמו באתר של משרד להגנת הסביבה תנאים כללים בהיתר רעלים המחייבים לפי נספח 2 לעדכן את נוהל החירום שבתיק מפעל בנושא תרחישי חומרים מסוכנים. בהתאם לדרישה החדשה ולתנאים הכלליים החדשים שיקבל המפעל, יש להכין טבלת תרחישים ודרכי התמודדות של המפעל …

קראו עוד »

פורסמו טיוטות 3 תקנות בתחום הגהות להערות הציבור

barometer

  תאריך פרסום: 02/08/2015 כניסה לתוקף: – סטטוס: טיוטה מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א 2011, תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984     בתאריך 2.8.15 פורסמו טיוטות 3 תקנות בתחום הגהות להערות הציבור ע"י מנהל הבטיחות …

קראו עוד »

החזרת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לקריאה שנייה ושלישית בכנסת

barometer

  תאריך פרסום: 31/5/2015 כניסה לתוקף: סטטוס: בתהליכי חקיקה מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975   ועדת השרים לחקיקה אישרה בתאריך31/5/2015 להחזיר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת את חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים, שעבר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת, בשל חשיבות הנושא. החוק מסדיר את העיסוק בהדברה, קובע הוראות להכשרת מדבירים, ממקד את הליכי הרישוי להדברה …

קראו עוד »

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ה – 2015

barometer

  תאריך פרסום: 06/2015 כניסה לתוקף:   סטטוס:   טיוטה להערות הציבור מקור: רשות המים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע – 2009     בחודש יוני 2015 פורסמה ע"י רשות המים הצעה תיקון סעיף 4 לתוספת השלישית (תיקון מס' 2) לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב …

קראו עוד »

בואו נעשה קצת סדר – תנאים חדשים בהיתר רעלים – המשך

pen

פסק דין לפיו בית המשפט קבע שעל מנת להעריך כמות של חומר רעיל, יש לשקול את החומר עצמו ולא את התמיסה או התערובת שלתוכה הוא הוכנס ביום שבת האחרון, התפרסם מאמר של צפריר רינת בעיתון הארץ- "פסק דין של המחוזי בבאר שבע עלול לפגוע בפיקוח על חומרים רעילים ובטיפול בהם". כתבה זו מתייחסת לפסק הדין של כבוד השופטת גילת שלו …

קראו עוד »

הברומטר: החזרת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לקריאה שנייה ושלישית בכנסת

barometer

  תאריך פרסום:  31/05/2014 כניסה לתוקף:  17/07/2014 סטטוס:   בהליכי חקיקה מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975     ועדת השרים לחקיקה אישרה בתאריך31/5/2015  להחזיר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת את חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים, שעבר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת, בשל חשיבות הנושא. החוק מסדיר את העיסוק בהדברה, קובע הוראות להכשרת …

קראו עוד »