תעשיה וסביבה | הנדסה וניהול סיכונים | בטיחות אש ומניעת דליקות | תחיקה ומדיניות

כתבות ומאמרים 

הברומטר

הזמט עם אצבע על הדופק: עדכוני חקיקה, מגמות ומאמרים בנושאי EHS.  השירות ניתן בחינם – הרשמו לקבלת עדכונים בדוא"ל

מסמך הבהרה לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014

תאריך פרסום:  23/09/2014 כניסה לתוקף:  – סטטוס:   מסמך הבהרות מקור: רשות המים – הלשכה המשפטית חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: –   ב- 23/9/14 פורסם מסמך הבהרות לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014 ע"י הלשכה המשפטית של רשות המים. תזכורת: ב- 1 ביולי 2014 נכנסו לתוקף כללים אלו, אשר החליפו את כללי תאגידי מים וביוב (שפכי [...]

הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר פליטה ולהגשת מידע נוסף לצורך אסדרה סביבתית משולבת, גרסה 4

תאריך פרסום:  09/2014 כניסה לתוקף:  09/2014 סטטוס:   בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: מהדורות ספטמבר 2013   בספטמבר 2014 פורסמו הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר פליטה (גרסה 4) ולהגשת מידע נוסף לצורך אסדרה סביבתית משולבת.   הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 9(א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע – 2010, מהדורה 4 – ספטמבר 2014 [...]

טיוטת כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ד 2014

תאריך פרסום:  17/07/2014 כניסה לתוקף:  90 ימים מיום הפרסום ברשומות סטטוס:   טיוטה להערות הציבור מקור: רשות המים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: —   בתאריך 17.7.14 פרסמה רשות המים את טיוטת כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ד – 2014 לשמיעת עמדות הציבור.   טיוטה זו מהווה אוסף של כללים חדשים בתחום השפכים, המגדירים את סמכויות תאגידי המים והביוב [...]

הברומטר: תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), התשע"ד – 2014

תאריך פרסום:  17/07/2014 כניסה לתוקף:  17/09/2014 סטטוס:   לא בתוקף מקור: משרד המשפטים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951 ב- 17/07/14 פורסמו ע"י משרד המשפטים תקנות התגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומריםמסוכנים),התשע"ד – 2014, הנמצאות תחת חוק התגוננות האזרחית, התשי"א – 1951. התקנות קובעות כיצד יוגנו חומרים מסוכנים על ידי מפעלים, או מחזיקים [...]

הברומטר: תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד -2014

תאריך פרסום:  17/07/2014 כניסה לתוקף:  17/07/2014 סטטוס:   בתוקף מקור: משרד המשפטים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח 2008 ב- 17 ליולי 2014 פורסמו תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים. בתקנות אלו נכתב כי: יש להציב מכשיר החייאה אחד לפחות במיקום מרכזי ונגיש במקום הציבורי, בארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר ההחייאה אשר [...]

הברומטר: תקן הישראלי ת"י 5281 חלק 9.2 דרישות למתחמי תעשייה בני-קיימה – טיוטה להערות הציבור

תאריך פרסום:  09/07/2014 כניסה לתוקף:  – סטטוס:   לא בתוקף מקור: מכון התקנים הציבור מוזמן לשלוח את הערותיו לתקן עד תחילת חודש אוגוסט בתאריך 9.7.14 פרסם מכון התקנים להערות הציבור את התקן הישראלי ת"י 5281, חלק 9.2, דרישות למתחמי תעשייה בני-קיימה. תקן 5281 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה) הוא תקן וולונטרי, המתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל [...]

הברומטר: כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014

תאריך פרסום:  26/06/2014 כניסה לתוקף:   01/07/2014 סטטוס:   בתוקף מקור: משרד המשפטים/לשכת המסחר תל אביב והמרכז כללים חדשים בנוגע להזרמת שפכים תעשייתיים פורסמו – כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014, אשר נכנסו לתוקף כבר ב- 1/7/14, המחליפים את כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התש"ע – 2011. [...]

הברומטר: טיוטת עקרונות המדיניות של המשרד להגנת הסביבה בתחום קרקעות מזוהמות

תאריך פרסום:  10/04/2014 כניסה לתוקף:   לא ידוע סטטוס:   לא בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה משרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה ראשונה של עקרונות מדיניות המשרד בתחום הקרקעות המזוהמות. למיטב ידיעתנו, מסמך זה בעל חשיבות עליונה לאור הגדרת מדיניות אחת בכל המחוזות של הגנ"ס בארץ, וכן ריבוי הדרישות הסביבתיות לניטורי קרקע ומי תהום.  מדיניות המשרד [...]