• תעשיה וסביבה

  • הנדסה וניהול סיכונים

  • בטיחות אש ומניעת דליקות

  • תחיקה ומדיניות

  • שירותי אויר בהזמט

חדשות ועדכונים

חובת השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות

barometer

  תאריך פרסום:  08/02/2015 כניסה לתוקף:  10/2015 סטטוס: הודעה מקור: משרד הכלכלה – מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: -   מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם ב- 8.2.15 הודעה למנהלי מפעלים וממונים על בטיחות בעבודה בנושא השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות. ההודעה באה בעקבות הגברת השימוש בגז הטבעי במפעלי תעשייה רבים וכתוצאה מכך סיכוני בטיחות אופייניים שמתווספים לסביבת העבודה. על מנת להתמודד עם סיכונים ...

קרא עוד »

מדיניות המשרד למניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות

barometer

  תאריך פרסום:  02/2015 כניסה לתוקף:  בתוקף סטטוס:   מסמך מדיניות מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: -     המשרד להגנת הסביבה פרסם בתחילת חודש פברואר 2015 את עקרונות מדיניות המשרד בתחום הקרקעות המזוהמות. מסמך זה בעל חשיבות עליונה לאור הגדרת מדיניות אחת בכל המחוזות של הגנ"ס בארץ, וכן ריבוי הדרישות הסביבתיות לניטורי קרקע ומי תהום. מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא הטיפול בקרקעות מזוהמות ...

קרא עוד »

קביעת גובה היטל בגין ההשפעות הסביבתיות השליליות של סקטור החציבה

barometer

תאריך פרסום:  01/2015 סטטוס:   התייעצות עם הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה    לכרייה והפקה של משאבי טבע עלולות להיות השפעות שליליות על הסביבה, כגון: פגיעה בשטחים פתוחים, זיהום אוויר ומים, רעש, רעידות, תחבורה, פגיעה בתדמית האזור, יצירת פסולת ופגיעה במגוון הביולוגי. על פי רוב מחירי השוק של משאבי הטבע משקפים את העלות של השימוש הישיר שלהם בכלכלה אך הם אינם כוללים את העלויות ...

קרא עוד »

פרסום מידע סביבתי על מפרץ חיפה

barometer

תאריך פרסום: 31/12/2014 כניסה לתוקף:    סטטוס: התייעצות עם הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה מקיים תהליך התייעצות עם הציבור לגבי פרסום מידע סביבתי על מפרץ חיפה, במסגרת צוות הבדיקה לאירועים סביבתיים באזור המפרץ. המשרד מבקש  לבחון את עמדות הציבור וצרכיו במטרה להעשיר ולשפר את המידע המתפרסם. הציבור מוזמן להביע דעתו באתר ההתייעצות עד 5/1/2015 ולהשתתף בכנס הפתוח שייערך בחיפה ...

קרא עוד »

הברומטר

megaphone

הזמט עם אצבע על הדופק: עדכוני חקיקה, מגמות ומאמרים בנושאי EHS.  השירות ניתן בחינם – הרשמו לקבלת עדכונים בדוא"ל

קרא עוד »