1 01, 2019

הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה

By |2019-01-15T14:07:31+02:00ינואר 1st, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה [...]

27 12, 2018

תנאים נוספים למתקני קירור באמוניה

By |2019-01-15T14:07:48+02:00דצמבר 27th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: אוגוסט 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה [...]

17 12, 2018

הנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה (גרסה 3)

By |2018-12-17T10:11:48+02:00דצמבר 17th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 22.10.2018 כניסה לתוקף: 15/12/2018 סטטוס: בתוקף החל מ- 15/12/2018 מקור: המשרד [...]

11 02, 2018

חוק אוויר נקי – פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר

By |2018-02-11T14:58:00+02:00פברואר 11th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 21.01.2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 21/01/2018 [...]

4 02, 2018

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע"ח-2017

By |2018-02-04T14:44:53+02:00פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 2017 כניסה לתוקף: עם פרסום המסמך הסופי. סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה המשרד [...]

21 12, 2017

הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן

By |2020-10-27T10:41:09+02:00דצמבר 21st, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10.12.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: המשרד להגנת הסביבה ב-10.12.2017 פרסם המשרד [...]

19 09, 2017

כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות

By |2017-09-19T13:34:55+03:00ספטמבר 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 17.8.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: משרד הכלכלה על פי הודעה שהוציאה [...]

9 04, 2017

הנחיות ניטור שפכי תעשיה- טיוטה להתייחסות הציבור

By |2017-04-09T14:20:21+03:00אפריל 9th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 12/03/2017 כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה) סטטוס: [...]

    עבור למעלה