חדשות הברומטר

בית/חדשות הברומטר
13 01, 2021

תנאים נוספים לעניין ניהול סיכוני סייבר

By |2021-01-13T20:44:17+02:00ינואר 13th, 2021|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 27/08/2020 כניסה לתוקף: 27/08/2020 סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך [...]

14 12, 2020

טיוטת נוהל להסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי

By |2020-12-14T11:26:59+02:00דצמבר 14th, 2020|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 19/11/2020 כניסה לתוקף: טרם פורסם סטטוס: פתוח להערות הציבור עד לתאריך [...]

8 12, 2020

סקירת דגשים עיקריים עבור עדכון חוזר מנכ"ל עבור תבנית תיק מפעל

By |2020-12-14T11:07:58+02:00דצמבר 8th, 2020|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: יוני 2020 כניסה לתוקף: החל מיוני 2020 נכנס לתוקף וחובת עדכון [...]

29 05, 2019

סקירת דגשים עיקריים מתוך תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה)

By |2020-11-12T14:37:38+02:00מאי 29th, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: 10.06.2019 סטטוס: בתוקף החל מ- 10.06.2019 מקור: [...]

15 01, 2019

הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות במקום עבודה

By |2019-01-15T14:26:59+02:00ינואר 15th, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 22.10.2018 כניסה לתוקף: 12.11.2018 סטטוס: בתוקף  מקור: משרד העבודה והרווחה באוקטובר [...]

1 01, 2019

הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה

By |2019-01-15T14:07:31+02:00ינואר 1st, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה [...]

27 12, 2018

תנאים נוספים למתקני קירור באמוניה

By |2019-01-15T14:07:48+02:00דצמבר 27th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: אוגוסט 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה [...]

17 12, 2018

הנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה (גרסה 3)

By |2018-12-17T10:11:48+02:00דצמבר 17th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 22.10.2018 כניסה לתוקף: 15/12/2018 סטטוס: בתוקף החל מ- 15/12/2018 מקור: המשרד [...]

    עבור למעלה